Walinowicz: Gender jest już w polskim prawie [WIDEO]

Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, potocznie zwana Konwencją Stambulską to konwencja Rady Europy, otwarta do podpisu 11 maja 2011 r. w Stambule. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny wezwał państwa członkowskie Unii Europejskiej do szybkiego podpisania, ratyfikowania i wdrożenia Konwencji. Prezydent Bronisław Komorowski ratyfikował konwencję 13 kwietnia 2015 r. na podstawie ustawy z 6 lutego 2015 r. Oświadczenie rządowe w tej sprawie wydano 30 kwietnia 2015 r.

– Konwencja została ratyfikowana przez Polskę i tym samym stała się wiążącym prawem i musimy z jej postanowień wywiązywać. A jest to bardzo kontrowersyjna konwencja – mówiła w Mediach Narodowych Karina Walinowicz, analityk Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, koordynator Centrum Wolności Religijnej i Wolności Sumienia w Polsce.

– Argumenty przeciw Konwencji są wciąż aktualne, również te podnoszone przez Ordo Iuris jeszcze przed ratyfikacją. Konwencja została “sprzedana” ludziom pod hasłami przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Ale Konwencja Stambulska takim narzędziem wcale nie jest – wyjaśniała.

REKLAMA/Advertisement