W Brukseli o polityce migracyjnej Unii Europejskiej. Polska ponownie przeciw przymusowej relokacji

Shipwrecked migrants disembark from a rescue vessel as they arrive in the Italian port of Augusta in Sicily on April 16, 2015. As many as 41 migrants drowned after a small boat carrying refugees sank in the Mediterranean, Italian media said, days after 400 were lost in another shipwreck. Four survivors told Italian police and humanitarian organisations that their inflatable vessel sank not long after leaving the coast of Libya for Europe with 45 people on board. AFP PHOTO / GIOVANNI ISOLINO (Photo credit should read GIOVANNI ISOLINO/AFP/Getty Images)

Kwestie związane z polityką migracyjną Unii Europejskiej były jednymi z tematów posiedzenia Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA), które 2 grudnia 2019 r. odbyło się w Brukseli. Podczas obrad przeprowadzono m.in. debatę w zakresie oczekiwań państw członkowskich związanych z planowaną publikacją nowego paktu na rzecz migracji i azylu. Polskiej delegacji przewodniczył wiceminister Krzysztof Kozłowski.

Poniedziałkowe spotkanie było pierwszym, w którym Komisja Europejska była reprezentowana przez nowych komisarzy ds. wewnętrznych, Margaritisa Schinasa oraz Ylvę Johansson. Komisja Europejska poinformowała o powołaniu w swoich strukturach nowego zespołu zajmującego się opracowywaniem nowego pakietu na rzecz azylu i migracji.

REKLAMA/Advertisement

Podczas spotkania ministrowie omówili m.in. sprawy związane z europejską polityką migracyjną w kontekście wdrażania programu strategicznego na lata 2019-2024. W toku debaty wiele państw członkowskich – zgodnie ze stanowiskiem Polski – wskazało na potrzebę całościowego podejścia do migracji, intensyfikacji polityki powrotów, głębszej współpracy z państwami pochodzenia migrantów oraz wzmocnienia unijnych agencji wspierających członków UE, poszanowanie kompetencji krajowych w zakresie bezpieczeństwa, a także współpracę z państwami trzecimi. Polska przypomniała także o konieczności ochrony granicy zewnętrznej UE, jak również podkreśliła, że nie jest akceptowalna jakakolwiek próba powrotu do dyskusji nad przymusowymi relokacjami lub innymi formami naruszania suwerenności państw członkowskich. Te ostatnie mają pełne i wyłączne prawo do decydowania, kogo wpuszczają na swoje terytorium. Kwestia ta jest przedmiotem konsekwentnego stanowiska Polski, co zostało zaznaczone podczas posiedzenia Rady.

W trakcie obrad przeprowadzono debatę w zakresie oczekiwań państw członkowskich związanych z planowaną publikacją nowego paktu na rzecz migracji i azylu (luty/marzec 2020 r.). Państwa V4 – w tym Polska – poparte przez kilka innych krajów, powtórzyły sprzeciw wobec obowiązkowej relokacji. Polska podkreśliła konieczność wzmocnienia wysiłków na rzecz prawidłowej ochrony granicy zewnętrznej. W trakcie obiadu roboczego ministrowie omówili zagadnienia związane ze wzmocnieniem mandatu Frontex, agencji eu-LISA, Europol, systemu ratownictwa RescEU oraz zasad współpracy z Wielką Brytanią po zakończeniu procedury wyjścia z UE. W odniesieniu do migracji KE zapewniła, iż dąży do unikania przedkładania propozycji legislacyjnych niemożliwych do zaakceptowania przez wszystkich członków Rady.

REKLAMA/Advertisement

W odniesieniu do bezpieczeństwa wewnętrznego UE oraz zwalczania terroryzmu, ministrowie opowiedzieli się za aktywnym podejściem do rozwijania nowych technologii, zwiększania możliwości analizy kryminalnej, pełnego wykorzystania istniejących narzędzi i poszukiwania rozwiązań dla pojawiających się zagrożeń hybrydowych. Poniedziałkowe spotkanie było również okazją do dyskusji w sprawie wyzwań dla zintegrowanego zarządzania granicami europejskimi.

Podczas posiedzenia Rady JHA Chorwacja zaprezentowała wstępne plany związane z jej prezydencją w Radzie UE od stycznia przyszłego roku.

REKLAMA/Advertisement

za: centrumprasowe.pap.pl