USA: Izba Reprezentantów przegłosowała wymierzoną w Polskę ustawę 447 [WIDEO]

Ustawa 447 (Justice for Uncompensated Survivors Today tj. o obowiązku raportowania nt działań niektórych państw obcych w odniesieniu do majątku ery Holokaustu i powiązanych z tym kwestii -) została przyjęta przez Senat USA 12 grudnia ub.r. W nocy głosowanie nad nią odbywało się w Izbie Reprezentantów.

Ten akt prawny był przegłosowywany z pominięciem wymaganej przez większość aktów prawnych pełnej debaty. Oznaczało to, iż musiał uzyskać poparcie 2/3 członków Izby Reprezentantów.

REKLAMA/Advertisement

Jak podał w nocy profil Sejmlog, Izba Reprezentantów ostatecznie przyjęła ustawę 447. Departament Stanu jest zobowiązany do formalnego informowania Kongresu na temat państw, które ociągają się z restytucją mienia. Teraz, by weszła ona w życie ustawę musi jeszcze podpisać prezydent Donald Trump.

Dokument ten przyznaje Departamentowi Stanu USA prawo do wspomagania organizacji międzynarodowych zrzeszających ofiary Holocaustu, a także – co najważniejsze – udzielenia im pomocy poprzez swoje kanały dyplomatyczne w odzyskaniu żydowskich majątków bezdziedzicznych.

Ustawa została przyjęta jednomyślnie, przez aklamację.

Udziel wsparcia dwóm dzielnym pielgrzymom

– Nie przywiązywałbym do tej ustawy zbytniej wagi, gdyż Polska nie jest w niej wymieniona ani w nazwie, ani w treści – ocenił wizytujący USA minister spraw zagranicznych, Jacek Czaputowicz. – Ustawa w szczegółach budzi szereg zastrzeżeń. Nie wiemy, dlaczego wymienia się jedną grupę, w tym przypadku polskich Żydów, którzy byli kiedyś w Polsce, bo mieli tam majątek i nie wiemy, dlaczego ta grupa miałyby być traktowana w sposób uprzywilejowany w stosunku do innych Polaków.