Urbański: Dzisiejszy judaizm nie jest tą religią, którą wyznawał Jezus z Nazaretu [WIDEO]

O transformacji judaizmu biblijnego w judaizm talmudyczny opowiadał w Mediach Narodowych student teologii – Piotr Urbański, który wkrótce będzie absolwentem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

– Ciężko porównywać judaizm starożytny znany nam z Biblii do religii znanej nam współcześnie, a wyznawanej przede wszystkim przez wielu obywateli Państwa Izrael, ale i Żydów z diaspory – tłumaczył przyszły teolog. – Istnieje między nimi wielka różnica: między religią, którą wyznawał również Jezus z Nazaretu, a tym co przedstawia Talmud.

Warto przy okazji wspomnieć, że wiele o wspomnianych różnicach pisał prof. Feliks Koneczny – twórca oryginalnej koncepcji cywilizacji. Szczególnie poświęcił temu tematowi uwagę w pracy “Cywilizacja żydowska”. Określił ją jako cywilizację sakralną, tj. taką, w której całe życie jednostki i społeczeństwa jest, lub przynajmniej powinno być, podporządkowane prawu religijnemu.

Podstawą tego prawa jest u Żydów Tora, ale za charakterystyczną cechę tej cywilizacji, odróżniającą ją od innych cywilizacji sakralnych np. bramińskiej, Koneczny uważał, że prawa są w niej wypierane przez kolejne komentarze do nich i tak Tora została wyparta przez Talmud, ten zaś był wypierany przez kolejne komentarze i skróty (najważniejsze autorstwa Mojżesza Majmonidesa, czy Mojżesza Mendelssona) i wreszcie w niektórych środowiskach żydowskich przez Kabałę. Biorąc pod uwagę, że sami Żydzi uważają prawo za najistotniejszy element swojej religii (czy też swoich religii), są one często traktowane jako odmiany jednej religii. Religie te łączy też postrzeganie Żydów jako Narodu wybranego. Podstawowym wyróżnikiem moralności żydowskiej jest dla Konecznego jej dwoistość, tj. odmienne zasady jakie mają w niej obowiązywać w stosunkach między Żydami i w stosunkach Żydów z gojami.

Cywilizacja żydowska jest jedną z najdokładniej opisanych przez Konecznego (obok bizantyńskiej i łacińskiej). Jej opis budzi też jednak najwięcej kontrowersji (niektórzy twierdzą, że Koneczny podkreślał u Żydów te cechy które uważał za negatywne, ich pozytywne osiągnięcia dostrzegał jedynie w ekonomii) i jest tą częścią teorii Konecznego, która została najwyraźniej sfalsyfikowana, przez wydarzenia jakie nastąpiły po jego śmierci. Koneczny nie wierzył w możliwość powstania i utrzymania się niepodległego Izraela ze względu na brak patriotyzmu u Żydów, ich niechęć do wojska i ułomność (jednokierunkowość) żydowskiej ekonomii. Potwierdziło się jedynie jego przypuszczenie, że znaczna część Żydów będzie wolała pozostać w rozproszeniu. Koneczny w cywilizacji żydowskiej wyróżniał m.in. kulturę litwacką, tumską, tuniską, amerykańsko-żydowską oraz socjalizm.

REKLAMA/Advertisement