REKLAMA / Advertisement

Reklama / Advertisement

UPA jako walczący z Goliatem Dawid. Ukraiński IPN organizuje w rocznicę utworzenia UPA poświęconą jej wystawę.

250

Ukraińska Powstańcza Armia – zbrodnicza formacja zbrojna stworzona przez frakcję banderowską Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów powstała formalnie 14 października 1942 r. Data ta znana jest jako Święto Szaty (Pokrowy) Najświętszej Marii Panny. Dzień ten jako święto UPA został ustalony na mocy postanowienia Ukraińskiej Głównej Rady Wyzwoleńczej (UHWR) z 30 maja 1947 r.

Jeden z najbardziej znanych negacjonistów wołyńskich – szef ukraińskiego IPN Wołodymyr Wjatrowycz, zdaniem takich autorów jak Andrzej Zięba, Per Rudling, John-Paul Himka i Grzegorz Motyka jest jednym z czołowych realizatorów ukraińskiej polityki historycznej i apologetą OUN i UPA. Według nich jego prace nie pomagają w zrozumieniu historii, wykrzywiają prawdę historyczną bądź fałszują ją, szkodzą pojednaniu polsko-ukraińskiemu, prezentują „kulturę historycznego negacjonizmu” i napędzają ekstremizm na Ukrainie. Według A. Zięby i Pera Rudlinga Wołodymyr Wjatrowycz prezentuje punkt widzenia banderowców-sprawców zbrodni.

Dzisiaj na swoim facebookowym profilu Wjatrowycz prezentuje zdjęcia z zorganizowanej z okazji rocznicy powstania UPA wystawy, pod hasłem “Przeciw Goliatowi”. Nawiązanie do słynnej historii biblijnej tłumaczy “wystąpieniem małej ukraińskiej armii rebeliantów przeciwko dwóm najbardziej potężnym państwom totalitarnych” a “decyzja o podniesieniu broni w tym samym czasie (…) nie była kwestią strategii wojennej ale wyborem pomiędzy zamordowaniem, a śmiercią w walce”.

Reklama / Advertisement

– Urodzeni wolnymi ludzie podjęli decyzję. W sercu każdego z nich gorzała wiara, jak w sercu biblijnego Dawida – pisze Wjatrowycz.

Reklama / Advertisement