Unia znów wtrąca się w polskie sprawy! Rzecznik TSUE o Izbie Dyscyplinarnej SN: “Nie spełnia wymogów niezawisłości”

– Nowo utworzona Izba Dyscyplinarna polskiego Sądu Najwyższego nie spełnia wymogów niezawisłości sędziowskiej ustanowionych prawem Unii – tak uznał rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE.

Stwierdził on, że „sposób powoływania członków KRS (Krajowej Rady Sądownictwa) ujawnia nieprawidłowości, które mogą zagrozić jej niezależności od organów ustawodawczych i wykonawczych”.

REKLAMA/Advertisement

Opinia ta nie jest wyrokiem, ale bardzo często Trybunał zgadza się ze zdaniem rzecznika. W sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego również należy tego oczekiwać, bo TSUE uznało niedawno, że Polska nie może obniżać wieku przejścia sędziów w stan spoczynku.

Cała rozprawa rozpoczęła się od pytań prejudycjalnych Sądu Najwyższego, które dotyczyły tego czy KRS po reformie stoi na straży niezawisłości sądownictwa. Okazuje się więc po raz kolejny, że unijna instytucja bezpardonowo wtrąca się w politykę wewnętrzną Polski i dyscyplinuje nasz kraj. Niestety, znając uległość władz PiS i sprawę wieku emerytalnego sędziów, należy spodziewać się kolejnych ustępstw, po ewentualnym wyroku TSUE nt. Izby Dyscyplinarnej SN.

REKLAMA/Advertisement

za: wPolityce.pl

REKLAMA/Advertisement