Tysiące cudzoziemców zostało zarejestrowanych w Polsce na pobyt czasowy i stały w 2018 r.

Chociaż nie minęło nawet pięć miesięcy od początku roku, wojewodowie oraz Urząd do Spraw Cudzoziemców wydali już tysiące zezwoleń na pobyt czasowy i stały cudzoziemców w naszym kraju.

Razem jest ich 343956. Szczegółowe zestawienia można sprawdzić na mapie na stronie migracje.gov.pl
Nie licząc przeważających z oczywistych względów obywateli Ukrainy, można zauważyć też m.in. obywateli: Pakistanu – 1421, Uzbekistanu – 1786, Nepalu – 1298, Iraku – 1176, Bangladeszu – 1071, Syrii – 1059 (tu ciekawostka: aż jedna trzecia została zaakceptowana przez wojewodę łódzkiego), Algierii – 745.

REKLAMA/Advertisement

Warto zauważyć, że z każdym rokiem jest takich zezwoleń wydawanych coraz więcej! Na czele Urzędu ds. Cudzoziemców od 1 sierpnia 2007 r. stoi Rafał Rogala, którego powołał prezes Rady Ministrów Jarosław Kaczyński.