Tydda: Ile warta jest kobieta w islamie? Pół mężczyzny! [WIDEO]

Koran podkreśla różnice między płciami, wyraźnie określając kobiety jako gorsze od mężczyzn:

¤ Mężczyzna pod każdym względem przewyższa kobietę: …niewiasty postępować powinny ze wszelką, przystojnością, a mężowie tak samo z niemi, ale mężowie mają stopień wyżej nad niewiastami (2:228).

REKLAMA/Advertisement

¤ Kobieta jest istotą pustą i bezmyślną: Czyż powiedzą, że Przedwieczny jest ojcem tak wymyślnego stworzenia jako jest córka, której młodość przebiega na ubieraniu się i przyozdabianiu i która zawsze spiera się bezzasadnie? (43:17).

¤ Kobieta nie jest zdolna do samodzielnego życia bez pomocy mężczyzny: Mężczyźni mają pierwszeństwo nad kobietami, ponieważ Bóg dał im wyższość nad nimi i wyposaża je przez mężczyzn (4:38).

REKLAMA/Advertisement

¤ Kobieta musi być posłuszna mężczyźnie i może być zmuszona do tego biciem, jeśli inne środki okażą się niewystarczające: Żony powinny być posłuszne, zachowywać tajemnice mężów swoich, gdyż pod ich straż niebo je oddało; mężowie doznający ich nieposłuszeństwa, mogą je karać, zostawić w osobnych lożach, a nawet bić je; uległość niewiast powinna dla nich być ochroną od złego z nimi obchodzenia się (4:34). We współczesnych tłumaczeniach Koranu słowo „bić” jest tłumaczone jako „odsuwać się (od nich)”.

¤ Kobieta ma przed sądami mniej praw, niż mężczyzna: Niech wezmą dwóch ludzi za świadków, albo w niedostatku jednego lub dwie niewiasty, wybrane według waszej woli; jeżeli by jedna z nich pomyliła się przez zapomnienie, druga jej przypomni prawdę (2:282).

REKLAMA/Advertisement

O pozycji kobiety w islamie mówił w Mediach Narodowych historyk i informatyk Janusz Tydda; absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Nowej Południowej Walii oraz Uniwersytetu Sydney w Australii.