TSUE: Polska, Węgry i Czechy złamały prawo UE, odmawiając relokacji uchodźców

Shipwrecked migrants disembark from a rescue vessel as they arrive in the Italian port of Augusta in Sicily on April 16, 2015. As many as 41 migrants drowned after a small boat carrying refugees sank in the Mediterranean, Italian media said, days after 400 were lost in another shipwreck. Four survivors told Italian police and humanitarian organisations that their inflatable vessel sank not long after leaving the coast of Libya for Europe with 45 people on board. AFP PHOTO / GIOVANNI ISOLINO (Photo credit should read GIOVANNI ISOLINO/AFP/Getty Images)

– Poprzez odmowę zastosowania się do tymczasowego mechanizmu relokacji osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej Polska, Węgry i Republika Czeska uchybiły swoim zobowiązaniom wynikającym z prawa Unii – orzekł dzisiaj Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

– Wspomniane państwa członkowskie nie mogą, w celu uchylenia się od wdrożenia tego mechanizmu, powoływać się ani na swoje obowiązki dotyczące utrzymania porządku publicznego i ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego, ani na podnoszone przez nie nieprawidłowe funkcjonowanie mechanizmu relokacji – głosi komunikat prasowy TSUE. – (…) wspomniane państwa członkowskie uchybiły swoim zobowiązaniom wynikającym z prawa Unii. Po pierwsze Trybunał stwierdził istnienie po stronie tych trzech państw członkowskich uchybienia decyzji przyjętej przez Radę w celu obowiązkowej relokacji z Grecji i Włoch 120 000 osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej do innych państw członkowskich Unii. Po drugie Trybunał stwierdził, że Polska i Republika Czeska uchybiły również swoim zobowiązaniom wynikającym z wcześniejszej decyzji, przyjętej przez Radę w celu dobrowolnej reklokacji z Grecji i Włoch 40 000 osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej do innych państw członkowskich Unii.

REKLAMA/Advertisement