Trump z przekazem pro-life w ONZ: “Każde dziecko jest świętym darem Boga”

– Globalni biurokraci nie mają absolutnie żadnego interesu w atakowaniu suwerenności narodów, które pragną chronić niewinne ludzkie życie. Jak wiele narodów my dzisiaj w Ameryce wierzymy, że każde dziecko, czy to urodzone, czy jeszcze nienarodzone jest świętym darem Boga – powiedział Donald Trump w czasie posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

– Jesteśmy świadomi, że wiele projektów Organizacji Narodów Zjednoczonych uznaje globalne prawo do opłacanej z pieniędzy podatników aborcji na życzenie, aż do momentu narodzin – dodał prezydent USA.

REKLAMA/Advertisement

Wczoraj sekretarz stanu ds. zdrowia i opieki społecznej Alex Azar również na forum ONZ ogłosił w imieniu 19 krajów, że nie ma “żadnego międzynarodowego prawa do aborcji” i potępił używanie „niejednoznacznych terminów i wyrażeń, jak seksualne i reprodukcyjne zdrowie i prawa w dokumentach ONZ, ponieważ mogą one podkopać krytyczną rolę rodziny i promować takie praktyki, jak aborcja”.

za: wPolityce.pl

REKLAMA/Advertisement