Trump: Czas na uznanie zwierzchności Izraela nad Wzgórzami Golan!

– Po 52 lat nadszedł dla Stanów Zjednoczonych czas, aby w pełni uznać zwierzchność Izraela nad Wzgórzami Golan, które mają krytyczne znaczenie strategiczne i bezpieczeństwa dla Państwa Izrael i stabilności regionalnej! – oglosił dzisiaj na Twitterze prezydent USA, Donald Trump.

REKLAMA/Advertisement

Podczas wojny sześciodniowej Wzgórza Golan zostały błyskawicznie zdobyte przez wojska Izraela; próba odzyskania ich przez wojska syryjskie podczas wojny Jom Kipur w 1973 r. zakończyła się niepowodzeniem. Od 1974 r. istnieje pas neutralny kontrolowany przez Siły pokojowe ONZ (UNDOF), oddzielający Syrię od ziem pod kontrolą izraelską. 14 grudnia 1981 r. izraelski parlament Kneset przyjął uchwałę o objęciu Wzgórz Golan izraelskim systemem prawnym i administracyjnym. Wzgórza Golan zostały wcielone do państwa Izrael. Rada Bezpieczeństwa ONZ nie uznała tej decyzji.

Jak na razie władze syryjskie nie skomentowały jeszcze deklaracji Trumpa.