REKLAMA / Advertisement

Reklama / Advertisement

Telewizja ZDF nie musi przepraszać za “polskie obozy zagłady”. Tak zdecydował Trybunał z Niemiec!

557

Jak uznał niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości (BGH), wyrok krakowskiego sądu, który orzekł, że niemiecka telewizja ZDF musi w określony sposób przeprosić na swojej witrynie internetowej  nie może być uznany w Niemczech.

Jak głosi, wydany 19. lipca wyrok, decyzje polskiego sądu nie mogą mieć zastosowania w Niemczech, gdyż stanowiłoby to “oczywiste naruszenie prawa wolności opinii oraz mediów”. W ten sposób niemiecki Trybunał uznał za nieważne orzeczenia sądów niższej instancji i odrzucił wniosek 96-letniego letniego Karola Tendery – więźnia niemieckiego obozu w Auschwitz i członka konspiracji wewnątrz obozu. Co więcej, niemiecki Trybunał nakazał leciwemu wnioskodawcy zapłatę 4 tys. euro kosztów postępowania sądowego.

Co prawda Federalny Trybunał Sprawiedliwości zaznaczył, że sformułowania użyte były niewłaściwe. ale określił, że kwestią rozpatrywaną była treść przeprosin, których wymagał polski sąd, a których ZDF “nie może publikować jako własnych opinii”. Zdaniem niemieckiego Trybunału, strona polska oczekuje kary nieproporcjonalnie wysokiej, bo ZDF wcześniej przeprosił.

Reklama / Advertisement

Karol Tendera domagał się przeprosin i uznania sądowego zakazu używania tego typu określeń i jego zdaniem publikacja naruszyła jego poczucie godności i przynależności narodowej. W 2016 roku Sąd Apelacyjny w Krakowie nakazał niemieckiej telewizji ZDF umieszczenie przeprosin na głównej stronie serwisu internetowego za użycie sformułowania “polskie obozy”. Zostały one jednak umieszczone na jednej z zakładek strony.

W 2017 roku sąd w Moguncji nakazał wykonać wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie. W listopadzie tego samego roku, Wyższy Sąd Krajowy Koblencji orzekł, że niemiecka telewizja musi przeprosić. Była to pierwsza taka decyzja, która zapadła na terenie Niemiec.

za: rmf24.pl

Reklama / Advertisement

Reklama / Advertisement