REKLAMA

REKLAMA

Tag: , , , ,

Skorek: Roman Rybarski i Adam Heydel – analiza porównawcza

Dorobek teoretyczny ekonomistów międzywojennych poszedł w zapomnienie, gdy polskie katedry ekonomiczne przyjęły socjalizm rynkowy za punkt wyjścia swoich...

Roman Rybarski: Budżet państwa i polityka podatkowa

Państwo ma współdziałać w tym, by był jak największy przyrost kapitału. A pierwszym jego obowiązkiem jest nie przeszkadzać ka­pitalizacji, nie tamować jej...

Roman Rybarski: Podstawy narodowego programu gospodarczego cz. I

NARÓD A GOSPODARSTWO 1. Odrębność narodowa w gospodarstwie. REKLAMA Dla kierunku narodowego gospodarstwo nie jest sferą życia obojętną i neutralną. Nie można...