REKLAMA

REKLAMA

Tag: ,

Roman Rybarski: Państwo monopoliczne a państwo totalne

Używamy wyrażenia: “państwo monopoliczne”, zamiast rozpowszechniającego się już: “państwo totalne”. Wyraz “totalny” brzmi...

Roman Rybarski: Podstawy gospodarcze reform społecznych

Powszechnym jest dążenie, by w tworzącym się państwie polskim urządzić życie gospodarcze zgodnie z potrzebami najszerszych warstw ludowych, by przeprowadzić...

Roman Rybarski: Polityka społeczna i sprawa robotnicza

Nowoczesne państwo poczuwa się do obowiązku udzielania pomocy pewnym warstwom, ekonomicznie słabszym; łagodzi, między innymi, przez specjalne ustawodawstwo...

Flerianowicz: Czy kapitał ma narodowość?

Pytanie, a raczej odpowiedź na nie, dzieli środowiska liberalne i narodowe. Pierwsze z nich twierdzą, że to niemożliwe i wynika z samej istoty kapitału, a w...

Narodowo i wolnorynkowo: Inauguracja Klubu myśli im. Romana Rybarskiego w Strzyżowie

Kluby myśli im. Romana Rybarskiego nawiązują do idei, tradycji i dziedzictwa Narodowej Demokracji, a w szczególności – elity profesorskiej obozu narodowego. Ich...

Roman Rybarski – Podstawy narodowego programu gospodarczego cz. V

Rozdział II. PODSTAWY USTROJU GOSPODARCZEGO. 1. Pojęcie prywatnej własności. U podstaw każ­dego ustroju społecznego tkwi pojęcie własności. Jego zakres...

Narodowo i wolnorynkowo: Inauguracja Klubu myśli im. Romana Rybarskiego w Łodzi

Kluby myśli im. Romana Rybarskiego nawiązują do idei, tradycji i dziedzictwa Narodowej Demokracji, a w szczególności – elity profesorskiej obozu narodowego. Ich...

Roman Rybarski: Podstawy narodowego programu gospodarczego cz. IV

6. Upadek gospodarstwa światowego a odrębności ustrojów gospodarczych. Mógłby jednak ktoś te uwagi uznać za słuszne w zastosowaniu do ogólnej ideologji...

Prof. Łon: O patriotyzmie gospodarczym [WIDEO]

Prof. Eryk Łon – ekonomista, nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, członek Rady Polityki Pieniężnej w kadencji 2016–2022 był...

Roman Rybarski: Podstawy narodowego programu gospodarczego cz. III

5. Własna ideologja gospodarcza. Już z dotychczasowych wywodów wynika, że nie ma jakiejś abstrakcyjnej ideologji gospodarczo – narodowej, któraby...