REKLAMA

REKLAMA

Tag: , , ,

Warszawa: Prelekcja prof. Żaryna “Dmowski w Wersalu”

Prezydium Polskiej Korporacji Akademickiej Aquilonia zaprasza na otwartą Kwaterę Niepodległościową, którą wykładem – na temat roli odegranej przez Romana...

Roman Dmowski: Separatyzm żydów i jego źródła – cz. III

V. Ludność żydowska naszego kraju stanowi w swej masie odrębną zupełnie, zamkniętą w sobie i zorganizowaną wewnętrznie społeczność. Ma ona swoją religię,...

Roman Dmowski: Upadek myśli konserwatywnej w Polsce cz. III

IV. CO SIĘ STAŁO Z POLSKĄ WIARĄ KONSERWATYSTÓW KRAKOWSKICH? Wpływową pozycję w całej Polsce dał “stańczykom” ich program narodowy, program...

„Bóg i Ojczyzna”, czyli prawica idzie do wyborów w 1919 roku

Sejm Ustawodawczy wybrany w 1919 roku zadecydował w znacznej mierze o kształcie państwowości polskiej w początkowym okresie II RP. Wybory te wygrała Narodowa...

Roman Dmowski: Separatyzm żydów i jego źródła cz. II

III. Jednocześnie z przewrotem w ustroju ekonomicznym kraju nastąpił po roku 1864 głęboki przewrót w położeniu politycznem jego mieszkańców. Do ostatniego...

Nieskończenie Niepodległa: Federacja czy imperializm? Stan graniczny 1919

Wiosna 1919. Przesądzone zostają zachodnie granice Rzeczpospolitej. Wschodnie ziemie natomiast stają w ogniu. Czyje mają być? Koncepcja federacyjna Józefa...

Ksawery Pruszyński: Trzy walki Romana Dmowskiego

Umarł człowiek, o którym współcześni i potomni wiele bardzo różnych wygłoszą zdań i sądów, ale chcąc powiedzieć prawdę, stwierdzą zawsze objektywnie:...

Roman Dmowski: Kwestia ukraińska – cz. II

III. Ukraina w polityce niemieckiej Łatwość, z jaką sfery polityczne wiedeńskie z miej­scowego, wąskiego pojęcia Rusinów (Ruthenen) prze­skoczyły na szerokie...

Nieskończenie Niepodległa: Ambasada Narodu [WIDEO]

14 lipca 1918. Żołnierze polscy idą wśród sprzymierzonych. Gala w Paryżu i Nowym Jorku potwierdza rolę Komitetu Narodowego Polskiego. Deklaracje Aliantów wobec...

Klimczak: Katolickie Państwo Narodu Polskiego

Wystąpienie wygłoszone na X Kongresie dla Społecznego Panowania Chrystusa Króla w Skierniewicach 28 X 2017 r. ———— Szanowni Państwo, Ten...