REKLAMA / Advertisement

Reklama / Advertisement

Tag: , , , ,

Jan Michał Małek laureatem drugiej edycji Nagrody im. Fryderyka Bastiata

Laureatem drugiej edycji przyznanej w ostatni czwartek w Warszawie przez Fundację Patriotów Nagrody im. Fryderyka Bastiata został Jan Michał Małek – inżynier,...

Małek: Chrześcijańska myśl ekonomiczna

Łamanie przez ludzi i ich rządy Przykazania „Nie kradnij!”, poprzedzane na ogół łamaniem Przykazania „Nie pożądaj własności bliźniego!”, jest główną...