REKLAMA/Advertisement

Tag: , , ,

Odpowiedź ONR na “czarny piątek”

W związku z tzw. “Czarnym Piątkiem” organizowanym 23 marca 2018 r. w Warszawie przez środowiska skrajnie lewicowe Brygada Mazowiecka Obozu Narodowo...

Karoń: Unia komuno-Europejska. Marksizm w natarciu [WIDEO]

– Warunkiem realnej wolności jest posiadanie dóbr, które umożliwiają nam jedzenie, podróżowanie, ubieranie się, etc. Cała przestrzeń, która nas otacza...

Akcja propagandowa Brygady Mazowieckiej ONR pod hasłem „DOŁĄCZ DO NAS. ONR!”

W czwartek 8 marca b.r. Brygada Mazowiecka Obozu Narodowo-Radykalnego przeprowadziła pierwszą część akcji plakatowej pod hasłem: „DOŁĄCZ DO NAS. ONR!”....