Szwecja: Znaczna część gwałcicieli jest pochodzenia imigranckiego

Uniwersytet w Lund w Szwecji przeprowadził badanie, które wykazało, że większość sprawców gwałtu w Szwecji pochodzi ze środowisk imigranckich, a niemal połowa urodziła się poza granicami tego skandynawskiego kraju. Rezultaty badania zostały opublikowane 22 lutego w Internecie i dotyczyło łącznie 3039 gwałcicieli.

Wynika z niego, że 59,3% skazanych za gwałt pochodzi ze środowisk imigranckich – są imigrantami w pierwszym bądź drugim pokoleniu. Z kolei jeśli chodzi o przestępców urodzonych za granicą, to stanowili 47,8%, a 34,5% jest z Bliskiego Wschodu, a 19,1 z regionu Afryki Subsaharyjskiej.

Niemal 1/3 przestępców (32,5 proc.) była beneficjentami programów opieki społecznej, a 38,6 proc. było niskiego wykształcenia. Inne badanie, przeprowadzone w 2020 przez uniwersytet w Malmoe dotyczyło tylko tego miasta i wynika z niego, że aż 71 proc. gwałcicieli było pochodzenia imigranckiego.

REKLAMA/Advertisement