Szokujący list Timmermansa do muzułmanów! Pisze, że rozumie iż niektórzy posunęli się do terroryzmu z powodu… kierowanej wobec nich “mowy nienawiści”

Kalendarz muzułmański jest kalendarzem księżycowym zawierający, 12 miesięcy po 29 lub 30 dni. Używany się go głównie do celów religijnych przez wyznawców islamu. Pierwszym rokiem kalendarza muzułmańskiego jest rok 622 stosowanego m.in. w Polsce kalendarza gregoriańskiego. Jako, że jest to święto ruchome, w każdym kolejnym roku przypada kiedy indziej. Rok 1441 ery islamskiej zaczął się 1 września 2019 roku.

Jak się okazuje, znany polonofob i pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans wystosował okolicznościowy list z tej okazji do europejskich muzułmanów, zamieszczony na stronie KE.

– Chciałbym życzyć pokoju, zdrowia i pomyślności całej muzułmańskiej społeczności w całej Europie podczas obchodów Islamskiego Nowego Roku. Pozwólcie, że skorzystam z okazji, aby przekazać wiadomość o Unii Europejskiej, w której chcemy żyć razem – napisał holenderski polityk.

– Od setek lat Europa jest domem dla muzułmanów, którzy w znacznym stopniu przyczynili się do rozwoju naszej kultury, architektury, środowisk akademickich, sztuki i nauki oraz polityki. Europa jest zróżnicowanym kontynentem, podobnie jak wszystkie nasze społeczności. Jest to część tego, co czyni nas takimi, jakimi są Europejczycy; że pomimo stojących przed nami wyzwań w końcu nauczyliśmy się żyć razem, a nawet więcej, aby szanować się nawzajem i postrzegać to jako wzbogacenie naszego kontynentu – przymila się Timmermans. – W epoce, w której rosnące siły dążą do podziału naszych społeczności, ważniejsze niż kiedykolwiek jest to, abyśmy mogli nadal patrzeć sobie nawzajem, słuchać siebie nawzajem, przyjmować nasze różnice, jednocześnie zobowiązując się do naszych wspólnych podstawowych wartości. Budowanie i podtrzymywanie spójnego i pluralistycznego społeczeństwa to nasza wspólna odpowiedzialność.

Zaraz potem użala się nad rzekomymi krzywdami wyznawców religii mahometańskiej.

Mowa nienawiści i nietolerancja przechodzą z dyskursu internetowego w epizody przemocy w prawdziwym życiu. Wszystkie te akty są inspirowane ideologią, która odrzuca naszą wizję społeczeństwa opartego na pokojowym pluralizmie, tolerancji i niedyskryminacji. Niestety, w ostatnich latach nasze społeczności muzułmańskie doświadczyły rosnącej mowy nienawiści i nietolerancji, przez co niektórzy dopuścili się terroryzmu. Jesteśmy teraz świadkami ohydnych ataków na muzułmanów w Europie i na całym świecie, najbardziej przerażająco w marcu w Christchurch w Nowej Zelandii. Jeśli nie sprostamy temu wyzwaniu, istnieje ryzyko ułatwienia dalszej polaryzacji i samowykluczenia – pisze wiceprzewodniczący KE. – Osiągnęliśmy pewne postępy w walce z mową nienawiści w Internecie dzięki kodeksowi postępowania wprowadzonemu w 2016 r. wraz z głównymi platformami mediów społecznościowych. Komisja nadal udostępnia również specjalne fundusze na wspieranie różnorodności i integracji społecznej oraz zwalczanie rasizmu i dyskryminacji.

REKLAMA/Advertisement

– Europa, jej kultury, języki, podstawowe wartości i wolności są domem dla wszystkich Europejczyków, bez względu na ich wyznanie. Życzę szczęśliwego i spokojnego Nowego Roku – kończy list Timmermans.

za: ec.europa.eu