Szef komisji ds. oszacowania wysokości strat Polski podczas II wojny św.: Niemcy są nam winni 543 mld dolarów

Dzisiaj w Sejmie odbyło się kolejne posiedzenie zespołu ds. oszacowania wysokości strat Polski podczas II wojny światowej. Przewodniczący zespołu Arkadiusz Mularczyk, powołując się na ekspertyzę z lat 90-tych, podał iż w wyniku działań okupanta niemieckiego szkody, poniosło 13 milionów 315 tysięcy obywateli naszego kraju.

Łączna suma indywidualnych roszczeń poszkodowanych wyniosła 284 miliardy dolarów według wartości z lat 90-tych. Według dzisiejszej wartości suma ta to 543 miliardy dolarów.

REKLAMA/Advertisement

Dwa dni temu w audycji “Sygnały dnia” Polskiego Radia poseł Mularczyk powiedział:

– (…) bardzo wielu Polaków, bo prawie 13 milionów Polaków po wojnie było bezpośrednio osobiście poszkodowanych przez wojnę poprzez inwalidztwo, niewolę czy to, że ci ludzie byli w niewoli, czy przez prace przymusowe. Zdecydowana większość tych ludzi, oczywiście, niestety już nie żyje i oni nigdy nie dostali żadnego odszkodowania. Żyje jeszcze grupa ludzi i warto tych ludzi pokazać, też powiedzieć o ich krzywdzie. I to, że obecny system prawny zostawił tych ludzi po prostu zupełnie bez żadnych środków procesowych, bo ci ludzie nie mieli de facto prawa do sądu, ani sądy niemieckie, ani sądy polskie nie zajmowały się ich sprawami, te pozwy były odrzucane, ponieważ twierdzono, że Niemcy korzystają z ochrony immunitetu państwowego i w związku z powyższym ci ludzie po prostu byli w takiej czarnej dziurze i nikt się nimi nigdy nie zajmował.

REKLAMA/Advertisement