Szczepionki na koronawirusa – wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ zagłosowały za “sprawiedliwym, skutecznym i terminowym” dostępem

193 członków Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (a więc wszystkie państwa) przyjęło w drodze konsensusu rezolucję, która wzywa do “sprawiedliwego, skutecznego i terminowego” dostępu do wszelkich przyszłych szczepionek opracowanych w celu zwalczania koronawirusa. Głosowanie odbyło się wirtualnie w nocy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego.

Rezolucja, która została sporządzona przez Meksyk i otrzymała wsparcie USA, wzywa do wzmocnienia “międzynarodowej współpracy naukowej niezbędnej do zwalczania COVID-19 i wzmocnienia koordynacji”, w tym z sektorem prywatnym.

Rezolucja podkreśla także “kluczową wiodącą rolę” odgrywaną przez Światową Organizację Zdrowia, która spotkała się z krytyką ze strony m.in. Stanów Zjednoczonych i innych osób w związku z radzeniem sobie z pandemią.

Wezwanie do współpracy pojawia się, gdy laboratoria badawcze i producenci farmaceutyków podejmują nieustanne wysiłki w celu opracowania szczepionek i innych środków terapeutycznych, które mogą mieć kluczowe znaczenie w walce z pandemią, która zabiła już niemal 170 tys. osób i zatrzęsła gospodarkami wielu krajów.

W rezolucji zwrócono się do sekretarza generalnego Antonio Guterresa o “niezwłoczne podjęcie kroków zapewniających zapobieżenie ewentualnej spekulacji i nieuzasadnionego gromadzenia zapasów mogących utrudnić powszechny dostęp do skutecznych leków, szczepionek, środków ochrony osobistej i aparatury medycznej, koniecznych w warunkach rozprzestrzeniania się COVID-19″. Apeluje się też o podjęcie środków w celu opracowania  terapii i szczepionek “w celu udostępnienia ich wszystkim potrzebującym, w szczególności w krajach rozwijających się”.

Rezolucja jest drugą przyjętą przez ONZ ws. nowej pandemii koronawirusa. Pierwsza, przyjęta wcześniej w tym miesiącu, również wezwał do międzynarodowej współpracy w zwalczaniu rozprzestrzeniania się choroby. Rezolucje przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne nie są wiążące, ale mogą mieć istotny wpływ polityczny. Ta, podjęta jednomyślnie, wydaje się szczególnie istotna.

REKLAMA/Advertisement