REKLAMA

REKLAMA

Szczepek: Czym jest współcześnie patriotyzm?

218

Czym jest współcześnie patriotyzm? Zanim odpowiemy sobie na to pytanie należy się zastanowić jak ludzie odbierają to pojęcie współcześnie. Dawniej patriotyzm był esencją idei narodowej, swoistą postawą szacunku, umiłowania własnej ojczyzny rozumianej jako miejsce z którym osoba jest związana, a nawet ponoszenia za nią ofiar i gotowości do jej obrony. Dzisiaj obserwujemy poniekąd dualizm w podejściu Polaków do tego pojęcia, z uwagi na silne i zarazem skrajne upolitycznienie życia publicznego.

Dla jednej grupy Polaków patriotyzm stanowi pojęcie iście pejoratywne, skutkujące niechęcią podejmowania jakiejkolwiek inicjatywy o takim charakterze. Druga grupa patriotyzm okrzyknęła swoją doktryną polityczną, jednakże przy odrobinie wysiłku zauważymy, że chodzi tak naprawdę nie o umiłowanie ojczyzny ale przeciwnie – umiłowanie państwa jako narzędzia sprawowania władzy politycznej. W tym drugim przypadku patriotyzm, niezależnie od prezentowanych postaw i działań, jest tylko sztandarowym hasłem, bowiem umiłowanie ojczyzny nie stoi ponad interesami państwa albo celami partii.

Powyższe wskazuje, że realizowanie dzisiaj idei patriotycznej musi nabrać charakteru analogicznego do czasów, gdy Polacy walczyli nie tyle o realne posiadanie niezależnego państwa ale o zachowanie wspaniałej, ukształtowanej przez wiele wieków tożsamości. Współczesny patriota to człowiek przedsiębiorczy, patrzący wprzód, starający się podejmować decyzje tak aby unikać błędów przeszłości. Z całym szacunkiem ale jedynie pielęgnowanie tradycji historycznej lub kulturalnej nie zniweluje piętrzących się przed Polakami zagrożeń. Olbrzymi dług publiczny, brak etosu pracy czy zarażanie destrukcyjnymi ideologiami to tylko przykłady czynników, które mogą zlikwidować nie tylko ten widoczny przejaw zorganizowania się wspólnoty narodowej jakim jest państwo, ale również wspólną tożsamość. Dlatego tak ważna jest postawa patriotyczna daleka od upolitycznienia. Postawa, która przez pojęcie „ponoszenia ofiary” będzie rozumieć nieustanną pracę na rzecz zniwelowania tych zagrożeń ekonomicznych lub społecznych, o których istnieniu dzisiejsze społeczeństwo nie wie, bądź które świadomie ignoruje.

REKLAMA

Artur Szczepek

———————-
Artur Szczepek – absolwent Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Rolników Swojak oraz wiceprezes zarządu Towarzystwa Ekonomistów i Przedsiębiorców im. Juliana Dunajewskiego, członek Instytutu im. Romana Rybarskiego. W kadencji 2014/2018 asystent burmistrza Brzozowa. Obszar zainteresowań naukowych to historia przedwojennej myśli ekonomicznej, szczególnie krakowska szkoła ekonomii oraz decentralizacja.