Światowa Organizacja Zdrowia wpisała uzależnienie od gier komputerowych na listę chorób psychicznych

Niedawne przecieki o tym, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ma sklasyfikować uzależnienie od gier komputerowych jako naruszenie normalnego stanu zdrowia psychicznego, okazały się prawdziwe.

Jedenasta edycja Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób została właśnie opublikowana. Podręcznik diagnostyczny został ostatnio zaktualizowany w 1990 r., 27 lat temu. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych, zwykle używana jest skrócona nazwa Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób (ang. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems; International Classification of Diseases, ICD) to międzynarodowa klasyfikacja chorób i procedur medycznych, stworzona przez WHO. Jest to tłumaczenie terminologii medycznej na kody, które ułatwiają organizację pracy, stawianie diagnoz, a także prowadzenie badań statystycznych w zakresie chorobowości i umieralności.

REKLAMA/Advertisement

Vladimir Poznyak, członek Departamentu Zdrowia Psychicznego i Nadużywania Substancji WHO wyjaśnił, że podczas gdy wiele osób grających w gry wideo nie ma zaburzeń, nadmierne granie może mieć negatywny wpływ na zdrowie psychiczne.

Stowarzyszenia graczy są oburzone i w opublikowanym oświadczeniu zaznaczyły, że “gry wideo używane są przez 2 miliardy ludzi na całym świecie, a walory edukacyjne, terapeutyczne i rekreacyjne gier są ugruntowane i powszechnie znane (…) Dowód na ich szkodliwość pozostaje wysoce kwestionowany i niejednoznaczny”.

REKLAMA/Advertisement

Ponad 17 lat temu, 17 maja 1990 r. Światowe Zgromadzenie Zdrowia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zaaprobowało depatologizację homoseksualizmu. Wykreslono wtedy ostatecznie go z rejestru chorób. W 2004 r. na pamiątkę tego wydarzenia 17 maja ustanowiono Międzynarodowym Dniem Przeciw Homofobii.

za: ign.com

REKLAMA/Advertisement