Studia online po polsku w Londynie – Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie

Niestety, mało kto wie w Polsce o istnieniu Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie (PUNO) w Londynie, który istnieje już od prawie 80 lat.

PUNO został uznany jako jednostka uniwersytecka przez Unię Europejską. Ponadto uczelnia ta posiada status wyższej uczelni w Wielkiej Brytanii. Aby potwierdzić swoją pozycję w świecie nauki, polski uniwersytet w Londynie postanowił wprowadzić studia e-learningu do programu i tym samym otworzyć jeszcze bardziej swoje drzwi dla wielu młodych Polaków rozsianych po świecie.

Polski Uniwersytet na Obczyźnie

PUNO jest spadkobiercą Uniwersytetu Polskiego Zagranicą, który został założony pod koniec 1939 w Paryżu, a więc po wkroczeniu wojsk hitlerowskich do Polski i zamknięciu przez Niemców polskich wyższych uczelni w kraju. Uniwersytet powstał z inicjatywy Oskara Haleckiego w celu zapewnienia ciągłości polskiego szkolnictwa wyższego, właśnie ze względu na niemiecki zakaz funkcjonowania instytucji naukowych i kulturalnych na terytorium Polski. Po zajęciu Francji przez Niemcow w 1940 r., uniwersytet przeniósł swoją działalność do Wielkiej Brytanii.

Rząd Rzeczypospolitej na uchodźstwie utworzył oficjalnie nową uczelnię jako Polski Uniwersytet na Obczyźnie w roku 1949. W tymże roku uczelnia otrzymała tymczasowy statut uniwersytecki, a 3 lata później, 15 grudnia 1952 r. uzyskała pełne prawa akademickie.

Na PUNO studiowało wielu Polaków, w tym żołnierze armii Andersa oraz wszyscy ci, którzy pozostali w Wielkiej Brytanii po wojnie, bojąc się powrotu do komunistycznej wówczas Polski. W późniejszych latach PUNO przyciągało i przyciąga Polaków przebywających na emigracji. Jakby nie było, uniwersytet nadal ponad 100 stopni magisterskich i jeszcze więcej doktorskich.

REKLAMA/Advertisement

Dziś – w drugiej dekadzie wieku XXI – działa młody, odmieniony Polski Uniwersytet na Obczyźnie, którego misja i etos stanowią kontynuację dawniejszego PUNO. Uczelnia ma jasno sprecyzowany cel główny: “służenie Polakom wszystkich pokoleń, którzy przebywając poza granicami swego kraju lub kraju przodków, pragną poszerzać swą wiedzę, kontynuować studia akademickie w języku polskim, utrzymywać kontakt z polską nauką, kulturą, językiem – z polskością”.

Ale młody PUNO ma jeszcze inne, nie mniej ważne zadania: wspierać najmłodszą emigrację, czy też migrację unijną, oferując jej nabywanie wiedzy akademickiej oraz kształcenie praktyczne – tak, aby słuchacze pozyskali umiejętności, które wspomogą ich w znalezieniu pracy i pomyślnym funkcjonowaniu w nowym otoczeniu. W wielokulturowych i wielonarodowościowych środowiskach dzisiejszej Europy, w których rodzą się tysiące polskich dzieci, gdzie coraz więcej jest małżeństw mieszanych, toczą się procesy nieustannej akulturacji, a tradycyjny patriotyzm powoli traci swą siłę i atrakcyjność, rolą polskiej uczelni poza Polską jest także nieustanne przypominanie – poprzez edukację – że uboższy jest człowiek, który nie zna własnych korzeni i kultury swych przodków. Zadaniem polskiej uczelni jest także krzewienie kultury polskiej i ukazywanie jej wkładu w spuściznę i dzień dzisiejszy wielokulturowego społeczeństwa europejskiego.

Studia online na PUNO

Polski Uniwersytet na Obczyźnie wprowadza od początku roku akademickiego 2018/2019 studia w systemie online.

Jest to na pewno atrakcyjna propozycja dla ogromnej rzeszy młodej Polonii rozsianej po całym świecie. Programy studiów są na najwyższym poziomie i pozwalają uzyskać cenne kompetencje zawodowe.

Oferta edukacyjna PUNO na rok akademicki 2018 / 2019 obejmuje następujące kierunki

rocznych i dwuletnich studiów podyplomowych, realizowanych przez uniwersytet w języku polskim:

– Psychodietetyka

– Mediacje & Negocjacje

– Nauczanie Języka Polskiego

– Psychologia Stosowana

– Zarządzanie Opieką nad Osobami Starszymi

– Akademia Trenerów

– Interwencja Kryzysowa

– Zdrowie Publiczne

– Seksuologia Społeczna

Zajęcia będą się odbywać standardowo, w trybie weekendowym (zazwyczaj jeden weekend w miesiącu). Studenci uczestniczący w wykładach i ćwiczeniach w trybie online mają te same prawa i obowiązki, co osoby znajdujące się w sali wykładowej (niezależnie z jakiego miejsca na świecie łączą się z uniwersytetem). PUNO nie zapewnia słuchaczom online dostępu do internetu w ich lokalizacji. Własny, stabilny dostęp do internetu jest wymogiem studiowania na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie.

Wysokość czesnego jest ta sama dla wszystkich. Studiowanie online pozwala zdalnie uczestniczyć w każdych zajęciach i redukuje koszty dojazdu do PUNO w Londynie. Dyplomy i świadectwa są identyczne dla wszystkich studentów.

Szczegóły dotyczące rekrutacji na poszczególne kierunki: tutaj.

Czy warto studiować na PUNO?

Nie wszyscy mogą albo chcą studiować w języku angielskim. Natomiast studia w Wielkiej Brytanii zawsze były popularne i atrakcyjne.

Polski Uniwersytet na Obczyźnie oferuje młodym Polakom, obojętnie gdzie mieszkają, jeden i drugi wariant. Z jednej strony możliwość studiowania w języku rodzimym, a z drugiej – możliwość stałego kontaktu ze stolicą Wielkiej Brytanii.

Przy czym dyplomy uznawane są – jak już pisałem – w Unii Europejskiej i oczywiście w Wielkiej Brytanii. Brexit nie jest więc tu żadnym problemem.

Należy również dodać, że kadra naukowa pochodzi głównie z emigracji na Wyspach Brytyjskich, ale także z innych krajów europejskich oraz z Polski. Jest to wiec swoista mieszanka, która pomaga studentom rozszerzyć ich horyzonty i spojrzeć na przedmiot ich studiów z różnych punktów widzenia: europejskiego, brytyjskiego i polskiego.

Studia na PUNO, który jest głównym ośrodkiem twórczej myśli akademickiej i intelektualnej polskiej emigracji na świecie, to z pewnością nie tylko zdobywanie kwalifikacji, ale i ciekawa konfrontacja z polskimi tradycjami emigracyjnymi.

Więcej informacji:

E-mail: info@puno.edu.pl

Telefon: +44 (0)20 8846 9305

prof. Mirosław Matyja