Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Rolników “Swojak” wystosowało petycję do burmistrza Brzozowa

W dniu 23 marca br. Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Rolników “Swojak” złożyło do burmistrza Brzozowa petycję w sprawie zwolnienia z opłat czynszowych wszystkich mikroprzedsiębiorców korzystających z wynajmowanych pod działalność gospodarczą lokali, stanowiących mienie Gminy Brzozów oraz w przedmiocie wystąpienia Burmistrza do Rady Gminy z inicjatywą uchwały ws. zaniechania pobierania opłaty targowej.

Stowarzyszenie liczy na to, że w obecnej, dramatycznej sytuacji mikroprzedsiębiorstw, spowodowanej epidemią koronawirusa, przedstawione postulaty znajdą zrozumienie władz Brzozowa.

REKLAMA/Advertisement