Stańmy w obronie małżeństwa. Niech Polska pozostanie wierna Chrystusowi!

Polonia Semper Fidelis – pod takim hasłem rozpoczyna się akcja wiernych skierowana do Pasterzy Kościoła katolickiego w Polsce. To synowska prośba o potwierdzenie tradycyjnej nauki Kościoła w sprawie nierozerwalności małżeństwa. Polski episkopat wciąż pracuje nad interpretacją adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia, a zdecydowany głos wiernych może dodać biskupom otuchy. Polska po raz kolejny musi stanąć na czele obrońców wiary!

Liberalne interpretacje papieskiego dokumentu wprowadziły spore zamieszanie w Kościele. Oto na przykład niemieccy biskupi stwierdzili, że osoby rozwiedzione żyjące w ponownych, niesakramentalnych związkach, mogą przystępować do Komunii Świętej. Takie stanowisko stoi jednak w sprzeczności z dotychczasową Nauką Kościoła i uderza w szóste Przykazanie Boże!

REKLAMA/Advertisement

Okazało się, że w największym kraju Europy, katolicka hierarchia wyrzeka się nauki Kościoła – czyniąc to wbrew słowom świętego Jana Pawła II, który wyraźnie nauczał: „Kościół potwierdza swoją praktykę, opartą na Piśmie Świętym, niedopuszczania do Komunii Eucharystycznej rozwiedzionych, którzy zawarli ponowny związek małżeński”.

Jako świeccy wierni możemy wyrazić troskę o zachowanie tradycyjnej Nauki i wesprzeć naszych Pasterzy w ich działaniach. Dlatego właśnie powstała inicjatywa Polonia Semper Fidelis. Nie chcemy, by interpretacyjny zamęt rozniósł się po Polsce. Chcemy, by polscy Pasterze Kościoła w oficjalnym dokumencie potwierdzili tradycyjną Naukę w sprawie nierozerwalności małżeństwa.

REKLAMA/Advertisement

Jest ku temu okazja, gdyż Episkopat Polski pracuje nad interpretacją adhortacji Amoris Laetitia. Prace się opóźniają – dokument miał być bowiem zaprezentowany jeszcze w ubiegłym roku. Jest to jednak okoliczność skłaniająca do przekazania na ręce biskupów słów troski o Kościół i zachowanie niezmienności jego nauczania.

Z pomocą strony poloniasemperfidelis.pl można podpisać petycję z prośbą do Jego Ekscelencji Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Episkopatu Polski, o potwierdzenie tradycyjnej nauki Kościoła w sprawie nierozerwalności małżeństwa. Mocny głos wiernych może stać się dla polskich biskupów wielkim wsparciem, zaś wypracowane przez naszych hierarchów stanowisko może stać się „iskrą”, która spowoduje, że biskupi kolejnych krajów potwierdzą tradycyjne nauczanie Kościoła. Wszystkie podpisy, wraz z treścią petycji, zostaną przekazane Przewodniczącemu Konferencji Episkopatu Polski.

REKLAMA/Advertisement

Ważny jest każdy głos. Każdy podpis stanowi bowiem nieoceniony wkład w dzieło pomocy małżeństwom zagrożonym rozpadem, które wprawdzie przeżywają kryzys, ale ciągle liczą się ze zdaniem Kościoła. Co się z nimi stanie, jeśli i to oparcie zostanie im odebrane?

Niestety, nagłaśniane przez media głosy, jakoby nauczanie Kościoła w sprawie nierozerwalności małżeństwa uległo zmianie, znajdują poklask wśród środowisk nieprzychylnych Kościołowi. Takie głosy powodują także zamęt wśród samych wiernych, którzy pomimo presji rewolucji obyczajowej i relatywizacji zasad moralnych starają się nadal wytrwać w wierności nauce Chrystusa. Chaos zawsze rodzi złe owoce – zauważalnie rośnie liczba osób wątpiących i odstępujących od nauki i praktyki w odniesieniu do sakramentu małżeństwa i Eucharystii.

Polscy biskupi zajęli zdecydowane stanowisko podczas synodów poświęconych rodzinie i odważnie stanęli wtedy w obronie nauczania Kościoła i duchowego dziedzictwa Papieża Polaka. Liczymy, że i tym razem Konferencja Episkopatu Polski stanie na wysokości zadania. Pokażmy, że wspieramy swoich Pasterzy!

Petycję można podpisać na stronie: poloniasemperfidelis.pl

za: pch24.pl