Spotkanie wiceszefa MSZ Pawła Jabłońskiego z komisarz ds. praworządności Věrą Jourovą

Głównym tematem rozmowy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych była przeprowadzana obecnie w Polsce reforma sądownictwa.

– To było bardzo intensywne, rzeczowe spotkanie. Bardzo dobrze, że się odbyło – podsumował wtorkowe spotkanie z unijną komisarz wiceszef polskiej dyplomacji. Podkreślił przy tym wolę dialogu, jaka istnieje po stronie polskiej oraz potrzebę równego traktowania wszystkich państw członkowskich przez instytucje unijne. – Obie strony muszą być gotowe do tego, żeby przedstawić swoje stanowisko i wysłuchać przede wszystkim drugiej strony.

Wyraził jednocześnie rozczarowanie, że nie doszło do spotkania komisarz Jourovej z Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego i Krajową Radą Sądownictwa, czyli głównymi podmiotami, których dotyczy toczący się obecnie spór.

W trakcie spotkania unijna komisarz wysłuchała argumentów strony polskiej i zaznaczyła, że intencją Komisji Europejskiej nie jest ingerowanie w wewnętrzną organizację sądownictwa w Polsce lecz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Unii Europejskiej.

Zarówno strona polska jak i Komisja Europejska podkreślają znaczenie zasady rządów prawa i wyrażają wolę współpracy, w tym kontynuowanie podjętego dialogu. W tym kontekście wiceminister Jabłoński zaznaczył, że strona polska liczy na obiektywną ocenę rozwiązań wprowadzanych w ramach reformy wymiaru sprawiedliwości, opartą na analizie ich skutków. Zauważył przy tej okazji, że obawy Komisji Europejskiej dotyczące wprowadzenia do polskiego systemu instytucji skargi nadzwyczajnej, nie potwierdziły się. Instytucja ta funkcjonuje dobrze, jest stosowana w przypadkach rażącego naruszenia prawa i nie stanowi zagrożenia dla pewności prawa.

W trakcie spotkania poruszono także problem walki z dezinformacją. Komisarz Jourova podkreśliła wolę i zaangażowanie instytucji unijnych w zwalczanie tego zjawiska, w tym zwłaszcza przeciwdziałanie zagrożeniom, jakie w tym zakresie niosą nowe technologie. Wiceminister Jabłoński poinformował, że skuteczne przeciwdziałanie dezinformacji ma szczególne znaczenie dla Polski, a nasz kraj jest w pełni zaangażowany we współpracę w ramach UE w tym zakresie m.in. aktywnie uczestnicząc w systemie szybkiego ostrzegania, jak i strategicznej komunikacji.

REKLAMA/Advertisement

– Na poziomie krajowym Polska konsekwentnie rozbudowuje własne zdolności zwalczania dezinformacji – dodał wiceszef MSZ, wskazując, że od 2019 roku w resorcie istnieje wyspecjalizowana komórka zajmująca się wykrywaniem, analizowaniem i przeciwdziałaniem dezinformacji.