Sowiecka okupacja Lwowa – kronika filmowa po raz pierwszy z polskimi napisami [WIDEO]

We wrześniu 1939 r. do Lwowa pierwsi dotarli Niemcy z grupy bojowej płk. Ferdinanda Schörnera, którzy zaczęli atakować miasto 12 września. Sześć dni później, od wschodu dotarli Sowieci, proponując przekazanie im miasta i kapitulację.

Wobec beznadziejnej sytuacji militarnej, 22 września podpisany został “Protokół ogłoszenia o przekazaniu miasta Lwowa Armii Czerwonej”, zgodnie z którym polscy oficerowie mieli zagwarantowaną wolność osobistą i nietykalność własności oraz możliwość wyjazdu za granicę. Oficerowie nie zostali jednak zwolnieni, tylko ze złamaniem podpisanych umów wzięci do niewoli. Podobnie jak pozostali oficerowie trafili do obozów jenieckich, a potem stali się ofiarą zbrodni katyńskiej.Wkraczająca do Lwowa w godzinach popołudniowych Armia Czerwona wraz z NKWD od początku dokonywały licznych zbrodni, m.in. rozstrzelani zostali polscy policjanci przy rogatce przy ul. Zielonej, podobnie jak inna grupa żołnierzy i policjantów w Brygidkach. Do wieczora trwały potyczki z nielicznymi grupami polskich żołnierzy, stawiającymi mimo wszystko opór. Policjanci lwowscy zostali wymordowani ogniem z broni maszynowej za rogatkami miasta na szosie na Winniki.Lwów został włączony do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.

Miasto stało się ośrodkiem środowiska polskich komunistów. Działali tu m.in. Wanda Wasilewska, Władysław Broniewski, Aleksander Wat i Halina Górska. Wasilewska została deputowaną do Rady Najwyższej. Powstało polskojęzyczne pismo “Czerwony Sztandar”.Wielu lwowskich Polaków padło ofiarami deportacji na Wschód, przeprowadzonych 9/10 lutego, 12/13 kwietnia, 28/29 czerwca 1940 r. i 21/22 maja 1941 r. W marcu 1940 r. rozpoczęła się akcja wydawania paszportów sowieckich dla wszystkich mieszkańców Lwowa, którzy stawali się w ten sposób obywatelami sowieckimi. Ostatnim, tragiczny aktem pierwszej okupacji sowieckiej była przeprowadzona 25-28 czerwca 1941 r. krwawa masakra w lwowskich więzieniach, dokonana przez wycofujących się z miasta Sowietów. Funkcjonariusze NKWD i NKGB w okrutny sposób zamordowali od 3,5 do 7 tys. więźniów politycznych, głównie Polaków i Ukraińców, których przetrzymywano na “Brygidkach”, w więzieniu przy ul. Łąckiego, w więzieniu na Zamarstynowie, a także w ich filiach. 29 czerwca do miasta wkroczyli już Niemcy.

Postacie, o których mowa w kronice filmowej:

Bogdan Chmielnicki (1595 – 1657) – hetman kozacki, przywódca powstania przeciwko Rzeczypospolitej w latach 1648-1654. Bohater narodowy Ukrainy.

Iwan Podkowa (? – 1578) – watażka kozacki i hospodar mołdawski. Na stanowcze żądanie sułtana Murada III król Stefan Batory skazał Kozaka na śmierć.

REKLAMA/Advertisement

Maksym Krzywonos (ok. 1600 – 1648) – jeden z głównych przywódców powstania Chmielnickiego. W 1648 r. brał udział w oblężeniu Lwowa. Na czele dowodzonych przez siebie kozaków zajął Wysoki Zamek,podczas zdobywania którego został ranny i zmarł po kilku dniach.

Aleksandr Parchomienko (1886 – 1921) – rosyjski robotnik i działacz rewolucyjny, uczestnik rosyjskiej wojny domowej na wschodniej Ukrainie. W 1920 r. brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej.

Siemion Timoszenko (1895 -1970) – dowódca wojskowy, marszałek Związku Sowieckiego. We wrześniu 1939, w stopniu komandarma (dowódcy armii) Frontu Ukraińskiego uczestniczył w agresji na Polskę.

Nikita Chruszczow (1894 -1971) – polityk sowiecki. Urodził się w Kalinówce na Ukrainie. W młodości pracował jako ślusarz. W 1919 roku wstąpił do Armii Czerwonej, w której szeregach brał udział w rosyjskiej wojnie domowej. Od 1925 roku pracownik aparatu partyjnego na Ukrainie, a następnie w Moskwie. W latach 1944-1947 premier Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej. Po śmierci Stalina, w latach 1953 – 1964 pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego.

Polecamy zasubskrybowanie profilu Powtórka z historii (LINK)