Skorek: BHP w firmie – na co każdy pracodawca powinien zwrócić uwagę

Dla wielu przedsiębiorców sprawy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy są wyłącznie tylko przykrym utrapieniem i źródłem dodatkowych kosztów. Jest to jednak spojrzenie wyjątkowo wybiórcze i dość niesprawiedliwe. Prawidłowe stosowanie, prawidłowe wdrażanie zasad BHP skutkuje większą wydajnością pracy oraz mniejszą wypadkowością.

I tak zastosowanie rozwiązania z zakresu ergonomii może spowodować, że pracownik będzie się wolniej męczył, dzięki czemu wzrośnie jego produktywność. Z kolei ograniczenie liczby wypadków przy pracy oznacza oszczędność czasu, pieniędzy, sprzętu czy zniszczonych surowców produkcyjnych. Poniższe pytania i odpowiedzi mają na celu przystępne wyjaśnienie tego, na co należy zwracać szczególną uwagę podczas prowadzenia w przedsiębiorstwie polityki BHP.

REKLAMA/Advertisement

Współczesna rzeczywistość ekonomiczna nakłada na przedsiębiorcę szereg obowiązkowych, które są weryfikowanie przez państwowe instytucje, takie jak Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Urząd Dozoru Technicznego czy nawet Straż Pożarna. Dlatego lepiej zapobiegać niż leczyć. O wiele taniej wdrożyć pewne rozwiązania od razu, dzięki czemu otrzymujemy „święty spokój”, niż wdrażać rozwiązania po upływie dłuższego czasu, otrzymując dodatkowo od losu bonus w postaci mandatu karnego, który może wynosić nawet 30 000 złotych.

Jakie są najważniejsze dokumenty związane z BHP, które należy posiadać?

REKLAMA/Advertisement

Po pierwsze, potrzebne są oceny ryzyka zawodowego pod każde stanowisko pracy. Pracownik powinien pokwitować pisemnie, że został zapoznał z potencjalnymi wypadkami, które mogą go czekać podczas wykonywania czynności służbowych. W wielu przedsiębiorstwach popełnia się błąd polegający na przypisaniu zbyt dużej liczby osób do jednego zawodu, ignorując charakter wykonywanej pracy. Przykładowo nie powinniśmy pozwalać na to, by „Operatorzy strugarek i frezarek do drewna” byli odpowiedzialni również za spawanie bądź prace budowlane. Takie manipulacje w chwili wypadku są piętnowane przez inspektorów pracy.

Po drugie, potrzebne są kontrole tego, czy wszyscy pracownicy posiadają instruktaż ogólny bądź ważne szkolenie okresowe oraz instruktaż stanowiskowy. W chwili wizytacji nie jest ważne to, że prawidłowe szkolenie posiada 99,9% całej załogi. Ważne jest to, że ten jeden, konkretny pracownik nie posiada stosownej dokumentacji.

Po trzecie, potrzebne są zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy. Trzeba pamiętać również o badaniach okresowych. Nie można dopuścić pracownika do pracy bez ważnego badania lekarskiego. Po czwarte, warto posiadać zaktualizowaną tabelę przydziału odzieży i obuwia roboczego. Czasami podczas kontroli sprawdzane są dokumenty potwierdzające odebranie przez pracownika należnych mu środków ochrony indywidualnej. Po piąte, trzeba pamiętać o poprawnym prowadzeniu teczek osobowych. Muszą one zawierać między innymi pisemne potwierdzenia o zapoznaniu się z dokumentacją, taką jak regulamin pracy.

Jak przygotować się do kontroli inspektorów PiP i PiS?

Po pierwsze, czy posiadamy dokumenty związane z przeglądem instalacji odgromowej
oraz elektrycznej? Do tego warto zlecić kominiarzowi przegląd przewodów kominowych.

REKLAMA/Advertisement

Po drugie, przed kontrolą zweryfikujmy, czy oceny ryzyka zawodowego pokrywają się wypadkami, które miały miejsce? Chodzi o zapewnienie sytuacji, w której pracownik był świadomy, że dany typ urazu może go czekać przy realizacji obowiązków służbowych.

Po trzecie, czy prowadzimy wszelkie wymagane rejestry? Czy w zakładzie nie ma przekroczeń Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Najwyższych dopuszczalnych Natężeń? Czy pracownicy stosują środki ochrony indywidualnej?

Po czwarte, doglądnijmy nasz park maszynowy: czy wszelkie posiadane przez nas urządzenia podlegają konserwacji? Czy spełniają wymagania minimalne? Czy nakleiliśmy niezbędne piktogramy w newralgicznych miejscach?

REKLAMA/Advertisement

Po piąte, zastanówmy się, czy zapewniliśmy odpowiednią ilość apteczek? I czy wyznaczyliśmy osoby odpowiedzialne za pierwszą pomoc? Nie zapominajmy, że każda apteczka powinna być prawidłowo oznaczona oraz posiadać pisemny skład podstawowy.

Na co zwrócić uwagę podczas kontroli bezpieczeństwa pożarowego?

Po pierwsze, czy w obiekcie znajduje się instrukcja bezpieczeństwa pożarowego? Czy wszyscy użytkownicy obiektu zostali z nią zapoznani i mamy na to pisemny dowód? Po drugie, czy gaśnice i hydranty nie są zastawione? Czy istnieje do nich swobodny dostęp?

Po trzecie, czy regularnie przeprowadzamy próbne ewakuacje? Strażacy patrzą przychylniej na ewakuacje całości obiektu, a nie tylko jego części. Uwaga! Ten obowiązek dotyczy wyłącznie tych obiektów, gdzie przebywa ponad 50 rezydentów. Po czwarte, czw obiekcie znajduje się system SAP i oświetlenie awaryjne? Czy są przeprowadzane kontrole tych systemów? Po piąte, czy prace niebezpieczne pożarowo są odpowiednio udokumentowane?

KONKLUZJA

Powyższe wskazówki oczywiście nie wyczerpują całości tematu, gdyż nie sposób tego zrobić na łamach tak krótkiego artykułu. Niniejsza publikacja może być potraktowana jako forma przypomnienia, mówiąca o tym, na co należy zwracać uwagę przy przygotowywaniu się do kontroli urzędniczej. Aby dokładniej zgłębić opisaną wcześniej tematykę, warto poczytać listy kontrolne dostępne w sieci internetowej. Zapewne dla starego „wyjadacza” wiele z opisanych wcześniej punktów trąci banałem, lecz na rynku funkcjonują również młodzi przedsiębiorcy, którzy, niestety, uczą się dopiero fachu na własnych błędach. Takie rozważania dotyczące prostych, elementarnych tematów są potrzebne, gdyż należy rozwijać w społeczeństwie świadomość związaną z bezpieczeństwem pracy. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że prawidłowe nawyki potrafią niejednokrotnie ocalić bezcenne zdrowie i życie ludzkie.

Specjalista ds. BHP, Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej

Karol Skorek