Setki muzułmanów demonstrują w gejowskiej dzielnicy Hamburga, krzycząc “Allahu akbar” [WIDEO]

Dwa do trzech tysięcy osób demonstrowało w ostatnią sobotę w Hamburgu przeciwko uciskowi muzułmańskiej ujgurskiej mniejszości w Chinach. Według policji nie było żadnych incydentów podczas ulicznego protestu w dzielnicy St. Georg.

Teren ten to gejowska dzielnica Hamburga znana z oryginalnych sklepów z wyposażeniem wnętrz, pracowni artystów oraz modnych kafejek i barów.  Jednocześnie jednak jest to też dzielnica imigrancka. Cudzoziemcy stanowią ok. 30 % populacji.

REKLAMA/Advertisement

Hamburski oddział Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji (Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV) – niemieckiej służby kontrwywiadu cywilnego – zapowiedział w piątek, że wiec organizują islamiści z Hizb at-Tahrir (Partii Wyzwolenia). Hizb at-Tahrir to partia panislamistyczna i fundamentalistyczna o zasięgu międzynarodowym, głosząca w swoim programie odbudowę kalifatu, który by objął cały świat muzułmański. Nawołuje do obalenia rządów prozachodnich w państwach arabskich (Egipt, Arabia Saudyjska) i prorosyjskich w Azji Środkowej. Na Zachodzie partia Hizb at-Tahrir działa w Szwecji, Danii i USA. Niemcy zakazały działalności partii na swoim terytorium (powodem były głoszone przez partię hasła antysemickie). W Wielkiej Brytanii w 1996 r.  z Partii Wyzwolenia wyodrębnił się ruch al-Muhadżirun (emigranci), nawołujący do utworzenia państwa islamskiego w Europie. Organizację zdelegalizowano w 2005 r.

Krótkie nagranie z demonstracji zamieścili w internecie działacze Alternatywy dla Niemiec.

REKLAMA/Advertisement

“Bagdad? Kair? Islamabad? Źle: śródmieście Hamburga, styczeń 2020”  – napisano.

REKLAMA/Advertisement