Senat nie przychylił się do wniosku prezydenta o poparcie referendum konsultacyjnego

Drugi dzień 64. posiedzenia Senatu zdominowała dyskusja senatorów nad wnioskiem prezydenta Andrzeja Dudy o wyrażenie zgody na zarządzenie ogólnokrajowego referendum konsultacyjnego. Senatorowie nie wyrazili na nie zgody – informuje strona Senatu RP.

Jak stanowi konstytucja, prezydent zarządza referendum ogólnokrajowe za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Zaledwie 10 senatorów poparło pomysł Andrzeja Dudy. Przeciw niemu zagłosowało 30, a 52 wstrzymało się od głosu.

REKLAMA/Advertisement

– Pytania te zawierają pewną pułapkę dla nas, którzy weźmiemy udział w tym referendum. Pułapka jest taka, że my odpowiadając “tak” czy “nie”, bardzo często nie będziemy wiedzieli, a nawet rozumieli, jakie będą skutki tej odpowiedzi.To jest oczywiście wynik złożoności pytań i innej formuły budowania zapisów konstytucji, od budowania pytań referendalnych, ale to jest przestrzeń, w której odbiorca może poczuć dyskomfort – mówił w dyskusji przed głosowaniem senator Jan Żaryn, dodając jednak “iż mimo bardzo wielu wątpliwości nieudzielenie tego mandatu, tej zgody będzie oznaczało, że nie jesteśmy de facto zwolennikami wiary w naród polski, że potrafi być narodem obywatelskim i potrafi być suwerennym”.