Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie oskarżony m.in. o grożenie śmiercią

Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej skierował 28 stycznia 2020 r. do Sądu Rejonowego w Tarnowie akt oskarżenia przeciwko Andrzejowi S. – sędziemu Sądu Okręgowego w Warszawie.

Co zarzucono oskarżonemu?

REKLAMA/Advertisement

Sędzia Andrzej S. został oskarżony o popełnienie dwóch przestępstw. Pierwsze z nich polegało na znieważaniu funkcjonariuszy Policji podczas pełnienia przez nich obowiązków służbowych. Jest to czyn kwalifikowany z art. 226 par. 1 kk, za który grozi kara do roku pozbawienia wolności. W ramach drugiego przestępstwa sędzia naruszył mir domowy pokrzywdzonej i groził jej pozbawieniem życia. Za czyn ten, określony w art. 193 par. 1 kk i 190 par. 1 kk grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności.

Okoliczności zdarzeń objętych aktem oskarżenia

REKLAMA/Advertisement

W przypadku pierwszego zdarzenia, do którego doszło 5 czerwca 2015 roku sędzia Andrzej S odmówił oddania matce dziecka mimo, iż minął ustalony czas jego opieki nad małoletnim. Wezwanych na miejsce przetrzymywania małoletniego funkcjonariuszy Policji znieważał słowami obelżywymi akcentując, iż jest sędzią i znacznie przewyższa intelektualnie policjantów. Natomiast 18 marca 2017 roku oskarżony wdarł się do mieszkania swojej teściowej gdzie przebywał jego syn, a następnie mieszkania tego nie opuszczał grożąc jednocześnie pozbawieniem życia pokrzywdzonej.

Sąd Najwyższy uwzględnił wniosek prokuratora

REKLAMA/Advertisement

Ogłoszenie zarzutów Andrzejowi S. – sędziemu Sądu Okręgowego w Warszawie i skierowanie przeciwko niemu aktu oskarżenia do Sądu było możliwe po tym, jak Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego w dniu 25 czerwca 2019 roku zmieniła uchwałę Sądu Apelacyjnego – Sądu Dyscyplinarnego w Krakowie z 16 listopada 2018 roku odmawiającą zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie.

Wniosek o podjęcie uchwały w przedmiocie zezwolenia na pociągniecie do odpowiedzialności karnej Andrzeja S. – sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie został skierowany przez prokuratora Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej 13 lutego 2018 roku do Sądu Apelacyjnego – Sądu Dyscyplinarnego wyznaczonego przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.