Salvini spotkał się z Brudzińskim: “Trzeba przyspieszyć proces deportacji, który już trwa w Europie” [WIDEO]

Kwestia bezpieczeństwa wewnętrznego Polski i Włoch była jednym z tematów spotkania ministra Joachima Brudzińskiego z Matteo Salvinim – wicepremierem oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych Republiki Włoskiej. W spotkaniu wzięła również udział wiceminister Renata Szczęch. Szefowie polskiego i włoskiego resortu spraw wewnętrznych złożyli dziś także kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

Jak powiedział szef polskiego MSWiA, dzisiejsze spotkanie z wicepremierem Matteo Salivinim było kontynuacją i rozwinięciem dyskusji przeprowadzonej przez obu ministrów podczas konferencji G6, która odbyła się zeszłym roku w Lyonie. Dziś szefowie resortów spraw wewnętrznych Polski i Włoch poruszyli tematy dotyczące migracji, bezpieczeństwa obu państw oraz całej Europy, a także kwestie wzajemnej współpracy np. w zakresie wspólnych działań policji. Omówiono też pomysł ujednolicenia przepisów dotyczących asysty honorowej podczas uroczystości organizowanych przez polskich kombatantów na terenie Włoch, m.in. na Monte Cassino.

Minister Joachim Brudziński zwrócił uwagę, że zarówno Polska, jak i Włochy, to kraje zewnętrzne Unii Europejskiej, dlatego oba państwa zmagają się z tymi samymi wyzwaniami i mają podobne doświadczenia. – Polska i Włochy zgadzają się, że w kontekście działań poza Unią Europejską należy wzmocnić ochronę granicy zewnętrznej Wspólnoty i pogłębić współpracę z państwami pochodzenia i tranzytu migrantów – powiedział szef polskiego MSWiA.

– Państwa muszą być w stanie chronić własne granice i własnych obywateli, bez ingerencji z zewnątrz – dodał z kolei wicepremier Matteo Salvini.

Minister Joachim Brudziński przypomniał, że zdaniem Polski dla osób dotkniętych konfliktami wojennymi najskuteczniejsza jest pomoc na miejscu. Nasz rząd z każdym rokiem zwiększa środki finansowe na pomoc humanitarną i rozwojową. W 2017 r. sama pomoc humanitarna była sześciokrotnie większa niż w 2015 r. i wynosiła 174 mln zł. Razem z pomocą rozwojową suma ta wyniosła 2,5 mld zł. Ta strategia była konsekwentnie realizowana również w 2018 r.

Wicepremier Matteo Salvini powiedział, że Polskę i Włochy łączą wspólne wartości dotyczące rodziny, rozwoju i wzrostu.

REKLAMA/Advertisement

– Chcemy działać na rzecz Europy, która będzie się zmieniała – powiedział. – Ja, jako minister, nigdy nie zgodzę się na przyjmowanie następnych imigrantów. Zgadzam się, że jest potrzeba, abyśmy przyspieszyli proces deportacji, który już trwa w Europie.

– Skupiając się na realizacji kluczowych celów, możemy osiągać dobre rezultaty, czego dowodem jest zmniejszenie liczby migrantów na szlaku prowadzącym przez Libię – powiedział z kolei minister Brudziński.

Jak dodał, Polska i Włochy chcą mieć wpływ na to, jak wyglądała będzie EU.

– Polska, ani Włochy, nigdzie z Unii Europejskiej się nie wybierają. Jesteśmy integralną częścią Unii Europejskiej, chcemy mieć wpływ na to, jak nasz wspólny europejski dom będzie wyglądał. Chcemy dbać o bezpieczeństwo Unii i naszych obywateli, a także reformować ją w takim kierunku, żeby była bliższa obywatelom – wskazał szef polskiego MSWiA.

Po spotkaniu minister Joachim Brudziński, wraz z wicepremierem Matteo Salvinim, senator Anną Marią Anders i Ambasadorem Włoch w Polsce Aldo Amatim, złożyli wieniec na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Warto zauważyć, że w tym roku Polska i Włochy świętują setną rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych między oboma krajami.

za: gov.pl