Rzecznik Praw Obywatelskich zaprasza patologię do walki z patologią

Rafał G., dyrektor Ośrodka Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, w lipcu 2016 roku usłyszał wyrok 4 lat więzienia. Sąd uznał, że jest winien kilku oszustw finansowych na łączną kwotę kilkuset tysięcy złotych. Wyrok nie jest prawomocny. Z doniesień medialnych wynika, że Rafał G., aby uniknąć uprawomocnienia się wyroku, miał m.in. udawać wariata.

To nie jedyne problemy z prawem Rafała G., który wg prokuratury miał dokonać ponadto jeszcze kolejnych przestępstw zagrożonych karą więzienia do 25 lat. Również prezes Ośrodka Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, Konrad D., jest podejrzewany o przestępstwo zagrożone karą do 8 lat więzienia. W tym przypadku chodzi o fałszowanie dokumentów związanych z prowadzeniem stowarzyszenia.

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych prowadzi na Facebooku stronę na której apeluje o wpłaty na działalność tegoż Ośrodka. Opisywane tam są również wszystkie wydarzenia związane z działalnością tej organizacji. Strona zasłynęła również z tego, że uporczywie prowadzący ją łamią polskie prawo. Publikowane są m.in. wizerunki oraz nazwiska osób prywatnych, które nie podobają się Ośrodkowi, rozpuszczane są nieprawdziwe informacje nt. działalności organizacji narodowych, szkalowani są działacze tych organizacji.

Niestety, podejmowane próby postawienia przed sądem Rafała G. i Konrada D., za tą niezgodną z prawem działalność, spełzły na niczym. W trakcie kampanii wyborczej zarówno Tomasz Kalinowski, działacz ONR oraz  Robert Bąkiewicz prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, wytoczyli w trybie wyborczym procesy Rafałowi G. i Konradowi D. Obaj szefowie Ośrodka przed sądem zeznali, że nie mają z tą stroną na Facebooku nic wspólnego. Więcej na ten temat: Tchórze z Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych odcinają się od. swojej strony na Facebooku

Podczas jednej z rozpraw Rafał G. stwierdził nawet, że on nie ma konta na Facebooku. Nie przeszkadza to jednak w istnieniu oficjalnej strony Rafała G. na Facebooku na której pojawiają się zdjęcia z jego życia prywatnego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zaprasza patologię do walki z patologią

Tymczasem Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar, zorganizował pod koniec listopada drugie posiedzenie  o nazwie “Okrągły Stół RPO do walki z patotreściami w internecie”. I do tego Okrągłego Stołu RPO zaprosił wspomniany Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Ludzie, którzy prowadzą na Facebooku stronę z patotreściami z pewnością są ekspertami od patotreści, ale czy będąc czynnymi twórcami patotreści będą osobami wiarygodnymi do walki z taką patologią?

REKLAMA/Advertisement

Rzecznik Praw Obywatelskich tym samym uwiarygodnił organizację, która na co dzień zajmuje się szkalowaniem osób prywatnych… Jeszcze raz warto to podkreślić, że chodzi o osoby prywatne, których wizerunki oraz nazwiska są podawane na stronie facebookowej Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Taka działalność ma znamiona nękania, jest niezgodna z prawem. Ośrodek bowiem publikuje prywatne zdjęcia prywatnych osób, które podpadły Ośrodkowi, które w jego ocenie należy publicznie piętnować za “zachowania rasistowskie i ksenofobiczne”. To jest swego rodzaju wydawanie wyroków na tych ludzi. To jest naruszanie ich dóbr osobistych.

Aby nie być gołosłownym oto tylko dwa zrzuty ekranowe ze strony facebookowej Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, do której nie przyznają się w sądzie Rafał G. i Konrad D. To są zdjęcia osób prywatnych zamieszczone na stronie Ośrodka (publikowane 4 grudnia oraz 26 listopada). To jest jedynie czubek góry lodowej, bo takich zdjęć osób prywatnych piętnowanych publicznie na tej stronie są setki! (zielonym kolorem zakryliśmy twarze oraz nazwiska tych osób).

 

Powiedzmy sobie więc jasno i dobitnie:

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych łamie prawa obywatelskie

Jak widać jednak Rzecznik Praw Obywatelskich nie staje po stronie obywateli, pokrzywdzonych przez Ośrodek, który łamie ich prawa, ale po stronie Ośrodka. Nie podejmuje wobec Ośrodka, uporczywie łamiącego polskie prawo, sprawy z urzędu. Nie, taką sprawę z urzędu jest w stanie podjąć, ale wobec np. ONR. Tutaj jest bardzo czuły i wrażliwy, chociaż ze strony ONR żadna krzywda nikomu nie została wyrządzona w przeciwieństwie do Ośrodka.

Zresztą, na mój temat na stronie facebookowej Ośrodka również zamieszczono kłamstwa: Kolejne kłamstwa Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.  W czterech zdaniach na mój temat znalazło się aż 5 kłamstw. Normalnie: patologia!

Rzeczniku, chcesz walczyć z patotreściami? Zacznij od siebie

Bo to Twój Okrągły Stół do którego zaprosiłeś tych, którzy nie tylko tworzą owe patotreści, ale jeszcze na nich zarabiają, bowiem przy każdej patotreści Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych jest prośba o wpłaty oraz podany numer konta bankowego.

Oczywiście ten mój apel nie będzie miał żadnego odzewu. Zideologizowany Rzecznik nie będzie zainteresowany egzekwowaniem prawa wobec takich organizacji jak Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. On jedynie śmieje się nam wszystkim, którzy oczekujemy równego traktowania wobec prawa i z których pieniędzy opłacany jest urząd RPO, w twarz.

PS. Znamienne, że pod tą deklaracją pod którą podpisał się Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych podpisał się również przedstawiciel… Ministerstwa Cyfryzacji.

Zdjęcie: Pierwszy z lewej Adam Bodnar RPO, pierwszy z prawej Rafał G. z OMZRiK [na podstawie zdjęcia ze strony RPO]

Jerzy Wasiukiewicz – rysownik satyryczny, dziennikarz, publicysta. Członek Zarządu Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Współzałożyciel i redaktor Dziennika Narodowego.  Jerzy Wasiukiewicz na Facebooku

=========

Poniżej pełna treść Deklaracji uczestników Okrągłego Stołu RPO do walki z patotreściami w internecie

Patostreaming – co robimy? Deklaracja uczestników Okrągłego Stołu RPO do walki z patotreściami w internecie

Data: 2018-11-28

W Biurze RPO spotkali się po raz drugi uczestnicy Okrągłego Stołu do walki z patotreściami w internecie. Efektem spotkania jest deklaracja:

DEKLARACJA UCZESTNIKÓW OKRĄGŁEGO STOŁU RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH DO WALKI Z PATOTREŚCIAMI W INTERNECIE

Patologiczne treści w internecie, w tym patostreaming, są jednym z tych zjawisk internetowych, wobec których nie możemy pozostać obojętni. Wulgarne, poniżające, pełne przemocy fizycznej i słownej treści, nierzadko nagrywane pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, z lekceważeniem prawa i zasad współżycia społecznego – niosą demoralizujący przekaz. Tym bardziej, że szczególnie często dociera on do młodych ludzi.

Rzecznik Praw Obywatelskich zorganizował w swoim Biurze spotkanie “okrągłego stołu” poświęcone problematyce patologii w internecie. Udział w nim wzięli: prawnicy, naukowcy, przedstawiciele władz publicznych, organizacji pozarządowych, firm technologicznych oraz youtuberzy i dziennikarze. W trakcie spotkania zgłoszono liczne postulaty podjęcia działań, które mogłyby prowadzić do ograniczenia samego zjawiska patostreamingu oraz jego destrukcyjnych skutków społecznych i wychowawczych. Są to miedzy innymi:

 1. Zebranie informacji na temat działań podejmowanych przez rząd i instytucje publiczne w walce z patologiami w internecie.
 2. Wypracowanie strategii dotyczącej bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci.
 3. Przygotowanie sprofilowanych instrukcji: “Co robić, gdy zetknę się z patotreściami w sieci?”.
 4. Podejmowanie w mediach tematów edukacyjnych dotyczących konieczności reagowania na przemoc i patologię w internecie.
 5. Wypracowanie mechanizmów, które pozwolą zwiększyć skuteczność zgłoszeń przypadków występowania patotreści platformom internetowym.
 6. Dążenie do stworzenia instytucji na wzór komisji etyki reklamy, która mogłaby się zająć monitorowaniem zjawisk związanych z patostreamingiem.
 7. Postulowanie zmian w prawie, które prowadziłyby zarówno do ograniczenia możliwości zarabiania na tym procederze, jak i pokusy sponsorowania go.
 8. Dążenie do zwiększenia aktywności platform internetowych w zakresie ograniczenia dostępności patologicznych treści.
 9. Ograniczanie dostępu dzieci do patotreści przez zmianę algorytmów i wprowadzenie ograniczeń wiekowych.

Jako organizacje i osoby zajmujące się zjawiskiem patologii w internecie, wyrażamy pełne poparcie dla powyższych postulatów. Deklarujemy wolę działania na rzecz ich realizacji. Pragniemy również współpracować w tym zakresie zarówno między sobą (sygnatariuszami tego porozumienia), jak i z innymi podmiotami. Naszym celem jest takie kształtowanie przestrzeni publicznej, aby szanowana była w niej ludzka godność oraz bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

Warszawa, 28 listopada 2018 roku.

Sygnatariusze deklaracji:
 1. Rzecznik Praw Obywatelskich
 2. Rzecznik Praw Dziecka
 3. Ministerstwo Cyfryzacji
 4. NASK
 5. Stowarzyszenia Prokuratorów “Lex Super Omnia”
 6. Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 7. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 8. Fundacja Szkoła z Klasą
 9. Ośrodek Monitorowania Zachowań Ksenofobicznych i Rasistowskich
 10. Fundacja Centrum Cyfrowe
 11. Onet KOBIETA
 12. Orange Polska
 13. Wykop.pl
 14. Google Polska
 15. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
 16. Lifetube, Kamil Bolek
 17. Ludmiła Anannikova
 18. Grzegorz Zajączkowski
 19. Mediafun, Maciek Budzich
 20. Karol Paciorek
 21. Aula Polska, Artur Kurasiński
 22. Fundacja ePaństwo
 23. Porcelanowe Aniołki, Rafał Szymański
 24. Krzysztof Woźniak
 25. Good for you, Wojtek Kardyś
 26. Maciej Broniarz

Tchórze z Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych odcinają się od… swojej strony na Facebooku