Rzecznik ONR: Politycy, którzy mówią że ustawa 447 nie jest zagrożeniem dla Polski, to zdrajcy!

W godzinach nocnych polskiego czasu Izba Reprezentantów jednogłośnie (!!!) przyjęła ustawę 447. Departament Stanu jest zobowiązany do formalnego informowania Kongresu na temat państw, które ociągają się z restytucją mienia. Teraz, by weszła ona w życie ustawę musi jeszcze podpisać prezydent Donald Trump.

Ustawa ta przyznaje Departamentowi Stanu USA prawo do wspomagania organizacji międzynarodowych zrzeszających ofiary Holocaustu, a także – co najważniejsze – udzielenia im pomocy poprzez swoje kanały dyplomatyczne w odzyskaniu żydowskich majątków bezdziedzicznych.

REKLAMA/Advertisement

– Mienie bezspadkowe jest to mienie, do którego nie roszczą sobie pretensji żadni prawni sukcesorzy i które – według zasad prawa rzymskiego, recypowanych przez wszystkie kraje cywilizowane – przypada państwu, którego obywatelem był ostatni jego właściciel. Takie zasady obowiązują zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce. Dlatego naciski, jakie były i są wywierane na Polskę – niestety również przez polityków amerykańskich – mają na celu zmuszenie polskich władz, by stworzyły namiastkę podstawy prawnej, dzięki czemu żydowskie organizacje przemysłu holokaustu mogłyby stać się dysponentami potężnego majątku na terenie Polski – tłumaczył jeszcze jesienią dla “Radia Maryja” Stanisław Michalkiewicz.

Wydarzenia z ostatniej nocy w Waszyngtonie komentuje m.in. Tomasz Kalinowski, rzecznik Obozu Narodowo-Radykalnego.

– PiS-owska propaganda mówi, że 65 mld (o ile to prawdziwa kwota, a nie zaniżona dla opinii publicznej) to żaden problem, że #ustawa447 nie jest zagrożeniem dla Polski. Obserwujcie którzy politycy tak mówią, zdrada ma ich twarze – pisze dzisiaj na Twitterze.