Rzeczniczka PiS o akcji STOP 447: “To próba sztucznego rozdmuchiwania nieistniejącego problemu”

– Zebrano 200 tys. podpisów poparcia pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą “STOP 447”, która ma zabezpieczyć Polskę przed roszczeniami żydowskimi dotyczącymi mienia bezspadkowego oraz penalizować działania zmierzające do ich zaspokojenia – poinformował na wczorajszej konferencji prasowej prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości oraz Rot Niepodległości Robert Bąkiewicz.

– Posługując się nomenklaturą pokerową możemy powiedzieć: “sprawdzamy”, panie Jarosławie Kaczyński. Chcemy wiedzieć, na kogo Polacy, patrioci, mają głosować w drugiej turze wyborów prezydenckich, czy faktycznie na “dobrą zmianę”, lepszą zmianę, która ma nam dać pięknie rozwijającą się Polskę, wspaniały kraj, który dba o własne interesy – kontynuował prezes Bąkiewicz.

REKLAMA/Advertisement

Projekt ustawy w pierwszym miejscu wprowadza definicję tego typu roszczeń, jako „wszelkie żądania wysuwane wobec Rzeczypospolitej Polskiej, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, kościołów i związków wyznaniowych, innych polskich osób prawnych prawa publicznego w rozumieniu właściwych przepisów praw a także wobec osób fizycznych przez podmioty prawa międzynarodowego, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby fizyczne dotyczące mienia bezdziedzicznego, w tym dotyczące zwrotu mienia bezdziedzicznego w naturze lub uzyskania jakiejkolwiek rekompensaty lub zadośćuczynienia związanego z tym mieniem”.


W dalszej kolejności ustawa wprowadza penalizację wszelkiego typu działań zmierzających do wprowadzenie w życie lub też usankcjonowanie prawne tego typu roszczeń. Ustawa w sposób bezpośredni zakazuje podejmowania jakichkolwiek czynności, zmierzających do zaspokojenia roszczeń dotyczących mienia bezdziedzicznego na każdym jego stadium, tj. prowadzenia negocjacji, zawierania ugód, uznawania roszczeń i powództw, a także wyrażania zgody
na mediację, kierowania stron sporu do mediacji. Karze podlega w końcu sama wypłata roszczeń pieniężnych oraz zaliczania na ich poczet świadczeń rzeczowych. Zakazane też jest w myśl projektu inicjowanie jakichkolwiek postępowań, mających na celu ominięcie zakazów wyżej wymienionych oraz inicjowanie tworzenia podstaw prawnych dla roszczeń dotyczących mienia bezdziedzicznego.

REKLAMA/Advertisement

Tymczasem partia rządząca, ustami swojej rzeczniczki torpeduje ten wielki patriotyczny wysiłek.

– Zgłaszanie obecnie jakichś projektów “anty-447” jest bezsensowne. Tylko większość parlamentarna i rząd PiS są gwarantem, że jakiekolwiek próby działań na szkodę Polski i polskich obywateli będą nieskuteczne  – stwierdziła wczoraj Anita Czerwińska.  – Sprawa zwrotu mienia obywatelom amerykańskim pochodzenia żydowskiego jest całkowicie uregulowana. Od blisko 60 lat mamy podpisaną w tej sprawie z Amerykanami umowę. Polska jest pod tym względem całkowicie bezpieczna.

REKLAMA/Advertisement

– Różne środowiska starają się wykorzystać cynicznie tę sprawę i wprowadzają opinię publiczną w błąd. Jest prowadzona gra wokół problematyki dotyczącej restytucji mienia. To próba sztucznego rozdmuchiwania nieistniejącego problemu oraz dawanie możliwości atakowania Polski – dodała rzeczniczka PiS.