“Rz”: Wojsko Polskie wezwie 50 tys. rezerwistów na ćwiczenia

50 tys. rezerwistów zostanie wezwanych w tym roku na ćwiczenia wojskowe. W grupie tej znajdą się prawnicy, lekarze i kierowcy – informuje dzisiejsza “Rzeczpospolita”.

To o 25 proc. więcej niż rok temu, gdy było ich 39 tys. Szkolenia będą teraz dłuższe. Wcześniej były raczej  jednodniowe a teraz mają trwać od 5 do 12 dni.

REKLAMA/Advertisement

– Jednym z celów jest przekwalifikowanie żołnierzy do innych specjalności wojskowych. W grupie wzywanych mogą znaleźć się pracownicy korpusów: medycznego, sprawiedliwości i prawnego, duszpasterstwa, finansowego, Sił Powietrznych, ponadto kierowcy, operatorzy sprzętu inżynieryjnego, kucharze – podaje dziennik. – Wojsko częściej będzie wzywało na ćwiczenia w trybie natychmiastowego stawienia się w jednostce wojskowej, czyli będą musieli się stawić w ciągu czterech godzin w jednostce. Sztab Generalny WP informuje nas, że rezerwiści będą wzywani m.in. przed dużymi ćwiczeniami. Zaplanowano ich udział w manewrach wojsk amerykańskich Defender 2020 oraz ćwiczeniu Anakonda-20.

Powołaniu do odbycia ćwiczeń wojskowych podlegają następujący żołnierze rezerwy:

REKLAMA/Advertisement

¤ mężczyźni – do końca roku kalendarzowego, w którym kończą:
 ¤ oficerowie i podoficerowie– sześćdziesiąt lat życia,
 ¤ szeregowi – pięćdziesiąt lat życia,
¤ kobiety, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej – do końca roku kalendarzowego, w którym kończą:
¤ oficerowie – pięćdziesiąt lat życia,
¤ podoficerowie i szeregowi – czterdzieści lat życia;
uznani za zdolnych pod względem fizycznym i psychicznym do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju. Powołania dokonuje wojskowa komenda uzupełnień za pomocą karty powołania (która jest decyzją administracyjną) na zgłoszenie dowódcy jednostki wojskowej, w której ćwiczenia są organizowane. Powołanie żołnierzy rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych może nastąpić:

– w trybie natychmiastowego stawiennictwa;
– w trybie zwykłym;
– w trybie ochotniczym, na wniosek żołnierza rezerwy.

REKLAMA/Advertisement