REKLAMA / Advertisement

Reklama / Advertisement

Rozwadowski: Nowy marksizm dąży do seksualizacji dzieci. LGBT i gender wdzierają się do szkół [WIDEO]

957

Nakładem Wydawnictwa Prohibita ukazała się niedawno debiutancka książka historyka Dariusza Rozwadowskiego pt. “Marksizm kulturowy. 50 lat wojny z cywilizacją zachodu”. To pierwsza w Polsce książka o tym, jak systematycznie, intencjonalnie i metodycznie krok po kroku lewica podkopuje nasze fundamenty cywilizacyjne.

– Człowiek Zachodu umiera, coraz bardziej przypomina duchowego kalekę, który stracił sens życia. Jest zagubiony, ma problemy z odróżnianiem dobra od zła, próbuje pustkę duchową wypełniać konsumpcjonizmem, uciechami cielesnymi, rozwiązłością, tanią rozrywką. Równocześnie staje się zupełnie bezbronny wobec napływającej fali imigrantów, w której znajdują się w dużej mierze ludzie wyznający wyraziste idee, agresywni i twardo dążący do celu. Powstaje zasadnicze pytanie, co sprawiło, że cywilizacja zachodnia określana również cywilizacją łacińską, będąca dotychczas najdoskonalszym wytworem ludzkości, która jeszcze w latach 50. XX wieku przeżywała gwałtowny rozwój, owocujący szybką odbudową Europy Zachodniej po wyniszczającej II wojnie światowej, w ciągu zaledwie 50 lat znalazła się w stanie agonalnym? Odpowiedź jest stosunkowo prosta i brzmi następująco: cywilizacja zachodnia jest niszczona w sposób systematyczny, planowy i metodyczny przez marksistów kulturowych. Mamy do czynienia z rewolucją prowadzoną metodami pokojowymi, za pomocą stanowionego prawa, medialnej propagandy, oddziaływania instytucji opanowanych i przekształconych przez lewicowych rewolucjonistów [z opisu wydawcy].

– Polem walki nowych marksistów jest kultura. 50 lat wojny oznacza, że punktem zwrotnym jest rok 1968. Wówczas marksiści zmienili taktykę, porzucając przemoc i rozwiązania siłowe na rzecz długotrwałej rewolucji kulturowej, prowadzonej w sposób pokojowy – objaśniał autor w rozmowie z Jakubem Zgierskim w programie “Młot na marksizm” Mediów Narodowych”.

Reklama / Advertisement

Reklama / Advertisement