Rozłam w Jobbiku staje się faktem: Toroczkai zostaje wyrzucony z partii i zakłada własne ugrupowanie

Partyjny sąd Ruchu na Rzecz Lepszych Węgier jednomyślnie wykluczył z partii Laszlo Toroczkai’a.

László Toroczkai to założyciel HVIM (Ruchu Młodzieżowego 64 Komitetów) postulującego rewizje traktatu z Trianon, który po I wojnie światowej okroił Węgry o 2/3. Na początku 2015 r. z jego inicjatywy powstał po raz pierwszy pomysł o zbudowaniu ogrodzenia wzdłuż południowej granicy Węgier, które miałoby na celu zatrzymanie fali uchodźców przekraczających nielegalnie granice. W 2013 r. wybrano go burmistrzem Ásotthalom, a latem 2016 r. został członkiem zarządu głównego Jobbiku a potem wiceprezesem, którą to funkcję sprawował do ostatnich wyborów w łonie partii w maju 2018 r., gdy ubiegał się o szefostwo (nowym liderem został jednak Tamas Sneider).

REKLAMA/Advertisement

Od tego czasu w Jobbiku działo się coraz gorzej. Otwarcie się na centrowych wyborców zapoczątkowane przez poprzedniego prezesa – Gabora Vonę nie podobało się wielu działaczom. Toroczkai zadeklarował stworzenie wewnętrznej “platformy odnowy”, której celem miał być powrót partii do korzeni chrześcijańskich i narodowych. To oraz zarzut prowadzenia sporów za pomocą wywiadów w mediach oraz komentarzy w mediach społecznościowych były podstawą do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.

Krótko potem, za poparcie udzielone Toroczkai’owi z klubu parlamentarnego wykluczono poseł Dorę Duro. Jej mężem jest Előd Novák, były wiceszef partii – zmuszony do rezygnacji z mandatu poselskiego w 2016 r. i od tej pory będący krytykiem władz Jobbiku. Istnieją również naciski na Duro, by i ona oddała miejsce w parlamencie.

REKLAMA/Advertisement

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że Toroczkai i bliżej nieznana część działaczy stworzy nowe ugrupowanie.

Foto: Toroczkai na Marszu Niepodległości 2015

REKLAMA/Advertisement

za: alfahir.hu