Rosyjska telewizja: To Polska rozpoczęła II wojnę światową [WIDEO]

Po zakończeniu I wojny światowej pretensje do Śląska Cieszyńskiego zgłosiły Polska oraz Czechosłowacja. Pomimo wcześniejszych ustaleń co do podziału tego rejonu wzdłuż granic etnicznych, 23 stycznia 1919 r. wojska czechosłowackie przekroczyły linię demarkacyjną i zaatakowały nieliczne oddziały polskie.

Rząd Czechosłowacji tłumaczył swoją akcję koniecznością zapobiegnięcia przeprowadzeniu wyborów do Sejmu na terenach, o przynależności których decyzja miała dopiero zapaść. Ofensywa zatrzymała się na linii Wisły 31 stycznia, kiedy nastąpiło zawieszenie broni po bitwie pod Skoczowem. 3 lutego 1919 r. zawarto porozumienie, na mocy którego ustalono nową linię demarkacyjną (wzdłuż linii Kolei Koszycko-Bogumińskiej). Ostatnie walki były podjęte przez stronę czeską między 21 a 24 lutego. 25 lutego wojsko polskie wkroczyło do Cieszyna.

REKLAMA/Advertisement

Dwie dekady później, tj. 2 października 1938 r. wojska polskie zajęły większość terenów czechosłowackiego Śląska Cieszyńskiego (Zaolzie). Nastąpiło to następnego dnia po tym, jak oddziały niemieckie wkroczyły do Czechosłowacji i zajęły Kraj Sudetów (Sudetenland). Był to dalszy ciąg tzw. „upadku Czechosłowacji”, rozpoczętego zawarciem przez Niemcy, Włochy, Wielką Brytanię i Francję układu monachijskiego 30 września 1938 r. i aneksji przez hitlerowców Kraju Sudetów.

Leszek Żebrowski na swoim profilu na Facebooku zamieścił właśnie fragment programu rosyjskiej telewizji, w którym oskarża się Polaków o … rozpoczęcie w ten sposób II wojny światowej!

REKLAMA/Advertisement

– Antypolonizm po rosyjsku – rzecz nie tylko dla kacapolubów w przyciasnych mundurkach i przyciasnych horyzontach – komentuje.

REKLAMA/Advertisement