Roman S. skazany za udział w pacyfikacji kopalni „Wujek

W dniu 13 grudnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Katowicach uznał oskarżonego Romana S. winnym tego, w dniu 16 grudnia 1981 r. w Katowicach, będąc funkcjonariuszem plutonu specjalnego Pułku Manewrowego Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Katowicach, działając wspólnie z innymi członkami tego plutonu, dopuścił się zbrodni komunistycznej podczas ataku na strajkujących górników kopalni „Wujek”, którzy protestowali przeciwko bezprawnemu wprowadzeniu stanu wojennego i pozbawieniu obywateli podstawowych praw i wolności, w ten sposób, że użył broni palnej, oddając strzały w ich kierunku, w wyniku czego śmierć poniosło 9 górników, a 21 doznało obrażeń ciała.

Za ten czyn Sąd wymierzył oskarżonemu Romanowi S. karę 7 lat pozbawienia wolności i złagodził ją – na  podstawie ustawy z dnia 7 grudnia 1989 r. o amnestii – o połowę, tj. do 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

REKLAMA/Advertisement

Roman S. od stycznia 2013 roku był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania, wydanym przez Sąd Okręgowy w Katowicach na wniosek prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach. Prokurator wystąpił o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Romana S, bowiem podejrzany nie miał w Polsce miejsca zamieszkania i miejsca stałego pobytu, przebywał stale na terenie Niemiec, ponadto zrzekł się obywatelstwa polskiego i przyjął obywatelstwo niemieckie. Okoliczności te uzasadniały zatem podejrzenie, że Roman S. ukrywa się przed polskimi organami wymiaru sprawiedliwości, by uniknąć odpowiedzialności za udział w pacyfikacji kopalni ,,Wujek”.

Roman S. został zatrzymany w dniu 17 maja 2019 roku w Chorwacji i w dniu 6 czerwca br. wydany polskim organom wymiaru sprawiedliwości, co pozwoliło na wniesienie przez prokuratora  Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach aktu oskarżenia przeciwko ww. do Sądu Okręgowego w Katowicach.

REKLAMA/Advertisement

Foto: Archiwum IPN