REKLAMA / Advertisement

Reklama / Advertisement

Rolnicy z Unii Warzywno-Ziemniaczanej 23 maja idą na Warszawę [WIDEO]

725

Rolnicy zrzeszeni w Unii Warzywno-Ziemniaczanej protestujący w zeszłym tygodniu są niezadowoleni z przeprowadzanych po weekendzie rozmów ze stroną rządową. To oznacza, że 23 maja na pewno zjadą do stolicy. Mają nadzieję, że będzie ich tym razem więcej.

Kilka dni temu prezes Stowarzyszenia Polskich Producentów Ziemniaków i Warzyw – Unia Warzywno-Ziemniaczana, Michał Kołodziejczak wystosował do premiera Morawieckiego list poniższej treści.

Reklama / Advertisement

– Tragiczna sytuacja zmusiła polskich rolników do wyjścia na drogi. Zaniedbania poczynione od dekad przynoszą tragiczne w skutkach efekty. Dziś polscy rolnicy jak nigdy dotąd zaczęli razem upominać się o od dawna wyczekiwaną reakcje Państwa Polskiego. Celem zmiany obecnej sytuacji konieczne jest podjęcie natychmiastowych kroków przez najwyższych urzędników w Polsce.

Zdradzeni, oszukani oraz poniżeni przez ministrów oraz pracowników Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi domagamy się pilnego spotkania z Premierem Polski Mateuszem Morawieckim.

POSTULATY:

1. Dokładne kontrole towarów wwożonych do Polski. (GIS, PIORIN, Urząd Skarbowy)

Reklama / Advertisement

2. Kontrole firm sprowadzające towary zza granicy do Polski.

3. Wyrównanie dopłat obszarowych w Unii Europejskiej bądź ich całkowita likwidacja
w całej Unii Europejskiej.

4. Zatrzymanie procesu likwidacji hodowli zwierząt futerkowych.

5. Realna walka z ASF.

6. Naprawa stosunków dyplomatycznych z Rosją oraz naprawa relacji handlowych z Rosją.

7. Zatrzymanie importu warzyw, zboża oraz wszelkich produktów rolnych z Ukrainy.

8. Wypłata rolnikom odszkodowań za wybicie zwierząt z przyczyny ASF.

9. Zmiana przepisów przeprowadzania kontroli produktów rolnych w Polsce.

10. Zmiana przepisów wprowadzająca ułatwienia w eksporcie oraz wywozie ziemniaków
z Polski.

11. Ograniczenie populacji dzików do minimum oraz uznanie dzików jako szkodniki.

12. Wycofanie się z pomysłu wprowadzenia zakazu uboju rytualnego.

13. Wprowadzenia bardzo dokładnego oraz ujednoliconego oznaczania kraju pochodzenia
produktów rolnych na opakowaniach.

14. Wprowadzenie bardzo wysokich, dotkliwych kar za przepakowywanie zagranicznych
produktów w polskie opakowania.

15. Wprowadzenie bardzo wysokich, dotkliwych kar za wprowadzanie do obrotu zagranicznych produktów rolnych w polskich opakowaniach.

16. Eksponowania w sklepach na pierwszym miejscu polskich produktów.

17. Zmiana prawa wodnego.

18. Stanowcze NIE dla odkrywki w Złoczewie.

19. Likwidacja Izb Rolniczych.

20. Wprowadzenie paliwa rolniczego.

21. Zagwarantowanie opału dla potrzeb ogrodniczych i warzywniczych w odpowiedniej cenie.

22. Wprowadzenie ustawy umożliwiającej zatrudnienie pomocnika w gospodarstwie rolnym.

23. Przeprowadzenie kontroli w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi celem wyrzucenia z niego wielu ludzi działających na szkodę rolnictwa w Polsce.

Reklama / Advertisement