RFN: 74.5 % uczestników zamieszek to cudzoziemcy lub obywatele Niemiec o imionach Ali, Hassan i Mohamed

Według  oficjalnych danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RFN większość podejrzanych biorących udział w niedawnych zamieszkach w największym pod względem ludności kraju związkowym Niemiec, Nadrenii Północnej-Westfalii, ma zagraniczne korzenie.

Dane pochodzą z odpowiedzi resortu na zapytanie posła do Landtagu z ramienia Alternatywy dla Niemiec (AfD), Markusa Wagnera. Z danych wynika, że ??55,6 proc. podejrzanych nie posiada obywatelstwa niemieckiego. Ponadto wielu tych z niemieckim paszportem nosi nazwisko sugerujące pochodzenie migracyjne. Ogółem 74,5 procent podejrzanych to obcokrajowcy lub Niemcy noszący imiona wyraźnie cudzoziemskie np. Ali, Hassan i Mohamed.

Według MSW w raporcie na ten temat mowa jest o sytuacjach “spowodowanych przez grupę osób działającą agresywnie, w których liczby osób, ich roli czy statusu jednostki nie można określić od razu przy pierwszej interwencji policji”.

17 czerwca doszło do takiej sytuacji w Kolonii, kiedy podczas policyjnej kontroli pasażer w zatrzymanym pojeździe nagle uderzył policjanta w twarz tak mocno, że wymagał on pomocy medycznej. Około 150 agresywnych mężczyzn natychmiast zebrało się na miejscu zdarzenia. Grupa ta przez dłuższy czas uniemożliwiała udzielenie poszkodowanemu policjantowi pomocy przez służby medyczne i zakłócała działania policji w okolicy. Tylko dzięki sprowadzeniu znacznych posiłków funkcjonariusze byli w stanie opanować sytuację.


Według MSW 87 Niemców i 109 cudzoziemców znalazło się wśród 196 podejrzanych zaangażowanych w tego typu incydenty w pierwszej połowie 2020 r. Wśród cudzoziemców największą grupę stanowili Turcy – 20, a następnie Syryjczycy – 16 lat. Co najmniej w 37 przypadkach podejrzani  obywatele niemieccy mają obco brzmiące imiona lub nazwiska.

Wagner za przestępstwa cudzoziemców obwinia politykę migracyjną i integracyjną.

REKLAMA/Advertisement

– Trzy czwarte podejrzanych to obcokrajowcy lub osoby z przeszłością migracyjną. Związek z nieudaną polityką migracyjną i integracyjną starych partii jest zatem jednoznaczny. Niemniej jednak przyczyny, takie jak brak ochrony granic, niepowodzenie w deportacji i odmowa integracji, nie zostały usunięte – mówi.

Migranci są nieproporcjonalnie nadreprezentowani w poważnych przestępstwach, takich jak morderstwo, napaść i gwałt, na szczeblu federalnym w Niemczech, zgodnie ze statystykami niemieckiej kryminalnej policji federalnej (BKA) z 2019 r.