Red. naczelny Portalu Kujawskiego pyta ministra cyfryzacji o cenzurę w mediach społecznościowych

Nasz stały współpracownik – redaktor naczelny Portalu Kujawskiego (portalkujawski.pl) red. Łukasz Religa wystosował oficjalne pismo, kierowane do ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego a dotyczące stosowania cenzury w mediach społecznościowych. Zamieszczamy je poniżej w całości.

Szanowny Panie Ministrze,

W listopadzie państwa resort informował o zawarciu pionierskiego porozumienia z Facebook-iem, w zakresie blokowania treści przez ten serwis. Miała być to odpowiedź na nie zawsze jasną politykę Facebook-a w tym zakresie, która budzić może kontrowersje z racji specyfiki dyskursu publicznego w naszym kraju, związanej m.in. doświadczeniami Polaków w walce o wolność wypowiedzi.

Z informacji jakie do mnie docierają ta polityka nadal nie jest w pełni zrozumiała i transparentna. Pozwalam sobie przedstawić problem z jakim napotkali się użytkownicy w Bydgoszczy, z uwagi na przesłanki, iż mamy do czynienia z problemem systemowym. W ostatnich dniach lutego w serwisie propagowany był plakat promujący jedno z wydarzeń w ramach przypadającego 1 marca Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (załącznik nr 1). Wśród osób rozpowszechniających plakat byli radni Rady Miasta Bydgoszczy, czyli demokratycznie wybrani przedstawiciele społeczności lokalnej. Z moich informacji wynika, że plakat pierwszy raz został udostępniony 22 lutego, natomiast 24 lutego usunięty pod pretekstem naruszania standardów społeczności, bez przedstawienia uzasadnienia. Ponadto jedna z osób, która rozpowszechniała ten plakat, po kilku dniach otrzymała 30 dniową blokadę konta.

Dzień później plakat, z zamazanym logiem Obozu Narodowo Radykalnego, pojawił się na Facebook-u ponownie (załącznik nr 2), tym razem nie spotkało się to już z reperkusjami. Za tym, iż przyczyną reperkusji w przypadku plakatu rozpowszechnianego od dnia 22 lutego, mogło być logo ONR, świadczą pojawiające się w internecie informacje o podobnych sytuacjach. Zważyć trzeba, że w/w organizacja może być subiektywnie oceniana w różny sposób, to jest to stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000439902, czyli organizacja legalnie działająca w świetle polskiego prawa, objęta również ustawowym nadzorem. Stąd też tego typu cenzura może dziwić.

W związku z powyższym składam zapytania:

REKLAMA/Advertisement

1. Czy w opinii Pana Ministra można w serwisie Facebook publikować logotyp w/w organizacji?

2. Jeżeli tak – to jakie działania planuje podjąć resort, aby do tego dość zadziwiających sytuacji więcej nie dochodziło?

3. Jeżeli nie – proszę o uzasadnienie.

Do wiadomości:

-Radni Rady Miasta Bydgoszczy
-Organizatorzy w/w uroczystości.

Z poważaniem

Łukasz Religa