Proklamacja Marcowa – deklaracja wartości węgierskiej opozycji, sygnowana m.in. przez Jobbik

Pod koniec wspólnej demonstracji z okazji węgierskiego święta narodowego partie opozycyjne (w tym Ruch na Rzecz Lepszych Węgier – Jobbik) przedstawiły tzw. Proklamację Marcową- wspólne oświadczenie, które według jej twórców przywróci demokrację i rządy prawa w kraju.

– My, partie i politycy węgierskiej opozycji kochamy naszą ojczyznę. Wierzymy w demokrację i rządy prawa, których nie można przywrócić bez naszego wspólnego i skoordynowanego wysiłku. W tym celu składamy następującą deklarację:

1. Państwo nie może być wykorzystywane do służenia interesom żadnej partii politycznej. Zamiast tego musi działać w sposób bezstronny i sprawiedliwy, co zapewnia wolność i dobrobyt wszystkim obywatelom. Wierzymy, że wszyscy Węgrzy muszą mieć równy udział w prawach i obowiązkach, niezależnie od ich pochodzenia, etniczności, płci lub religii.

2. Domagamy się wolności dla prasy! Obowiązkiem państwa jest zapewnienie obywatelom bezstronnych i wyważonych informacji. Mediów publicznych finansowanych przez podatników nie można wykorzystywać jako rzecznika propagandy prorządowej. Chcemy niezależnego dziennikarstwa zamiast wynajętych pismaków!

3. Walczymy razem przeciw ubóstwu i bezbronności, aby osiągnąć szerszą solidarność społeczną. Żadne kierujące się moralnością społeczeństwo nie może porzucić swoich członków w potrzebie; rodzin, osób starszych lub chorych. Państwo nie może podżegać przeciw własnym obywatelom. Prawo do godności ludzkiej musi być w równym stopniu zagwarantowane wszystkim członkom społeczeństwa.

4. Historycznie Węgry należą do wspólnoty narodów europejskich. Jesteśmy zjednoczeni, by oprzeć się wszelkim programom, które wbrew naszym interesom narodowym, wyprowadzą Węgry z Unii Europejskiej i uczynią z niej część rosyjskiej strefy wpływów. Będziemy bronić naszej ojczyzny!

REKLAMA/Advertisement

5. Uważamy naszą spójność narodową za wartość i wspieramy zachowanie tożsamości społeczności węgierskich, bez względu na to, gdzie mieszkają na świecie. Nie pozwolimy, aby zatruty węgierski dyskurs publiczny i ciągła niepewność finansowa odpędzały naszych rodaków, którzy szukają dobrobytu.

6. Każdy członek społeczeństwa ma prawo do wysokiej jakości edukacji oraz opieki zdrowotnej i społecznej. Opowiadamy się za prawami pracowników i związków zawodowych, prawem do wolności wypowiedzi w miejscu pracy, przywracaniem prawa do akcji strajkowej, godnych płac i uczciwych warunków pracy. Wykorzystamy wszelkie dostępne środki, aby anulować prawo dotyczące niewolniczej pracy.

7. Domagamy się pewności prawnej i równości wobec prawa. Wszelka dyskryminacja ze względu na status polityczny i finansowy musi zostać wyeliminowana. Przeciwstawiamy się korupcji, kradzieży i rozpraszaniu środków publicznych.

8. My, węgierska opozycja, jesteśmy zjednoczeni, by pracować na rzecz Węgier, aby stać się bezpiecznym, wolnym i demokratycznym krajem, w którym rządy prawa mają zastosowanie w stosunku do nas wszystkich. Dążymy do Węgier, w których odpowiedzialni obywatele, partie polityczne i organizacje pozarządowe są w stanie prowadzić konstruktywne debaty, zapewniając tym samym płynny i zrównoważony rozwój naszej ojczyzny.

Budapeszt, 15 marca 2019 r.

Foto: TT/@hellodelsomogy