Prof. Matyja: Rynek jest nieubłagany

W sumie niemal 200 mld zł będzie wynosił deficyt budżetowy państwa polskiego na lata 2020 i 2021. Niebagatelna i wręcz niewyobrażalna kwota, prawda?

Rozdawnicza i nie poparta rachunkiem ekonomicznym polityka rządu zbiera teraz – w okresie kryzysu i nadchodzącej recesji – swoje plony. Okazuje się, że popularne stwierdzenie “pieniądze na wszystko się znajdą” przestaje obecnie funkcjonować. Pieniądze nie znajdą się, trzeba je teraz dodrukowywać.

REKLAMA/Advertisement

Owszem, budżet nie wygląda tragicznie w oficjalnej wersji, bowiem niektóre wydatki wypychane zostają poza jego ramy. Przykładem jest wypchniecie poza budżet co najmniej 100 mld zł na walkę ze skutkami Covid-19.

Nie da się ukryć, że Polska znajduje się na początku potężnego kryzysu finansowego, który jest skutkiem nieodpowiedzialnej polityki rządu. W okresie dobrej koniunktury gospodarczej nie gromadzono rezerw, jak robi to większość państw, na tzw. “czarną godzinę”. Wręcz przeciwnie, wydatki zostały rozbudowane do olbrzymich rozmiarów. 500+ bez kryterium dochodowego i dodatkowe emerytury to tylko dwa przykłady polityki rozdawniczej państwa.

Jak będzie dalej? W ciągu najbliższych 2-3 lat podwyżki podatków to rzecz pewna. Jak wiadomo, można próbować oszukać rynek, ale to raczej dość trudne przedsięwzięcie i wątpię w to, aby polski rząd był pierwszym na świecie, któremu się to uda.

Pewne jest, że rząd będzie szukać dodatkowych pieniędzy – bo przecież rządzącym fantazji nie brakuje. Rodzi się tu pytanie, co stanie się z oszczędnościami obywateli, które są zgromadzone w OFE? Czy emerytury będą w przyszłości zagwarantowane? Jest wiele innych pytań w tym stylu, na które rząd, mimo fantazji, nie ma jeszcze odpowiedzi.

Udziel wsparcia dwóm dzielnym pielgrzymom

Niemniej jednak, będziemy za niedługo świadkami kończącej się polityki rozdawnictwa polskiego rządu. Stara prawda mówi: rynek jest nieubłagany i reaguje zawsze tak samo.

Prof. Mirosław Matyja

Mirosław Matyja – politolog, ekonomista i historyk. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Uniwersytetu w Bazylei. Doktorat w dziedzinie nauk ekonomicznych na Université de Fribourg w Szwajcarii w 1998 r., w dziedzinie nauk humanistycznych na Polskim Uniwersytecie Na Obczyźnie PUNO w Londynie w 2012 r. oraz w dziedzinie nauk społecznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 2016 r. Mirosław Matyja jest profesorem na Polish University Abroad w Londynie, gdzie pełni funkcję dyrektora Zakładu Kultury Politycznej i Badan nad Demokracją. Autor i współautor 13 monografii i ponad 150 artykułów naukowych i popularno-naukowych w języku polskim, niemieckim i angielskim.


REKLAMA/Advertisement