Prof. Dakowski: Problemy z energią – polska elektrownia atomowa? [WIDEO]

– Praktycznie od lat 70-tych XX w. nie rozwinęła się technologia jądrowa, a jedynie kwestie bezpieczeństwa. Doszło do kolejnych potwornych katastrof takich jak: stopienie rdzenia reaktora jądrowego w Windscale w Wielkiej Brytanii, katastrofa w Czarnobylu, stopienie rdzenia w trzech reaktorach w Fukushimie – mówił w Mediach Narodowych prof. Mirosław Dakowski, fizyk, autor około siedemdziesięciu prac naukowych (głównie z fizyki jądrowej), działacz opozycji antykomunistycznej.

– Tymczasem nam mówiono, że katastrofa może matematycznie wydarzyć się raz na 100 tys. lat – przyznawał, mówiąc również o utajnionych przez pewien czas raportach francuskich nt. uznawanych za bardzo bezpieczne tamtejszych reaktorach, a które przyznawały iż są one jednak bardzo awaryjne.

Kolejnym poza awariami problemem są odpady radioaktywne. Utylizacja i składowanie odpadów promieniotwórczych jest obecnie najważniejszym problemem energetyki jądrowej. Oprócz, zużytego paliwa jądrowego z elektrowni jądrowych, odpadów powstających przy ponownym uzdatnianiu paliwa jądrowego (stanowiących najmniejszą objętościowo część odpadów promieniotwórczych), zalicza się do odpadów promieniotwórczych również inne materiały, które zostały skażone promieniotwórczo. Materiały te zostają najczęściej skażone w procesach produkcyjnych elektrowni jądrowych, w medycynie, przemyśle i w wyniku przeprowadzanych badań naukowych. W Polsce istnieje obecnie jedno składowisko, Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych w Różanie, przeznaczone dla odpadów o niewielkiej aktywności.

REKLAMA/Advertisement

Brak obrazka