Prezydent wnioskuje ws. referendum konstytucyjnego. Jest jedno, bardzo niebezpieczne pytanie …

Prezydent Andrzej Duda powiedział dzisiaj, że złoży wniosek do Senatu o zarządzenie referendum dotyczącego konstytucji. Wśród pytań przedstawionych przez głowę państwa szczególne wątpliwości wzbudza to, w którym obywatele mają opowiedzieć się za lub przeciwko konstytucyjnemu zapisowi członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Referendum miałoby trwać dwa dni i odbyć się w dniach 10-11 listopada 2018 roku. Według Andrzeja Dudy rocznica 100-lecia odzyskania niepodległości to dobry termin na refleksję dotyczącą zmiany ustawy zasadniczej:

– Mamy w tym roku symboliczny moment, 100-lecie odzyskania niepodległości. Obecna konstytucja obowiązuje od 20 lat. Uważam, że to czas, by dokonać na jej temat głębszej refleksji. Wypowiedzieć się powinni na ten temat ludzie. Formą takiej wypowiedzi, oprócz wyborów, jest referendum. Stąd nasza inicjatywa, by przeprowadzić referendum o charakterze konsultacyjnym- powiedział prezydent.

Andrzej Duda nie przejmuje się zapowiedziami niskiej frekwencji i będzie starał się przekonać Polaków do wzięcia licznego udziału w listopadowym referendum:

– Ktoś może powiedzieć, że frekwencja wyborcza jest w Polsce mała. Ubolewam, że zainteresowanie demokracją jest w naszym kraju tak niskie. Wierzę jednak, że możemy je pobudzić, m.in. poprzez organizację referendum – mówił.

Prezydent zaproponował również 10 pytań, na jakie odpowiedzą Polacy, jeśli Senat RP zgodzi się na przeprowadzenie referendum. Najważniejszym jest pytanie o chęć zmian w konstytucji. Wielkie niebezpieczeństwo i wątpliwości budzi szczególnie pytanie dotyczące członkostwa Polski w UE i NATO oraz zapisania tego w konstytucji RP. Od miesięcy pojawiają się porównania do haniebnego zapisu w konstytucji PRL z 1976 o “przyjaźni ze Związkiem Radzieckim”.

REKLAMA/Advertisement

1. Czy jest Pani/Pan za:

-uchwaleniem nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej?

– uchwaleniem zmian w obowiązującej Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.? o

– pozostawieniem Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. bez zmian?

2. Czy jest Pani/Pan za unormowaniem w Konstytucji RP obowiązku przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego na wniosek co najmniej 1 000 000 obywateli, oraz za tym, by wynik takiego referendum był wiążący, gdy weźmie w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania? TAK – NIE

3. Czy jest Pani/Pan za:

– systemem prezydenckim, tj. wzmocnieniem konstytucyjnej pozycji i kompetencji wybieranego przez Naród Prezydenta?

– systemem gabinetowym, tj. wzmocnieniem konstytucyjnej pozycji i kompetencji Rady Ministrów i jej Prezesa oraz wyborem Prezydenta przez Zgromadzenie Narodowe?

– utrzymaniem obecnego modelu władzy wykonawczej?

4. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym unormowaniem wyborów posłów na Sejm RP:

– w jednomandatowych okręgach wyborczych (system większościowy)?

– w wielomandatowych okręgach wyborczych (system proporcjonalny)?

– przy połączeniu obu tych metod  (system mieszany)?

5. Czy jest Pani/Pan za podkreśleniem w Konstytucji RP znaczenia chrześcijańskich źródeł Państwowości Polskiej oraz kultury i tożsamości Narodu Polskiego? TAK – NIE

6. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym unormowaniem członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i NATO, z poszanowaniem zasad suwerenności Państwa oraz nadrzędności Konstytucji RP? TAK – NIE

7. Czy jest Pani/Pan za zagwarantowaniem w Konstytucji RP ochrony polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego Polski? TAK – NIE

8. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem ochrony rodziny, macierzyństwa i ojcostwa, nienaruszalności praw nabytych rodziny (takich jak świadczenia z programu 500+) oraz uprawnień do szczególnej opieki zdrowotnej kobiet ciężarnych, dzieci, osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku? TAK – NIE

9. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem szczególnej ochrony: pracy jako fundamentu społecznej gospodarki rynkowej oraz prawa do emerytury, nabywanego w ustawowo określonym wieku (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn)? TAK – NIE

10. Czy jest Pani/Pan za uregulowaniem w Konstytucji RP podziału jednostek samorządu terytorialnego na gminy, powiaty i województwa? TAK – NIE

Prezydent Andrzej Duda uważa, że zaproponowane przez niego referendum jest zasadniczą zmianą w porównaniu do konstytucji z 1997 roku. Obecna ustawa została napisana przez prawnicze elity, a teraz to Polacy mają sami zdecydować o kształcie przyszłej konstytucji:

– Oddanie sprawy w ręce Polaków to zmiana dotychczasowego paradygmatu. Poprzednia konstytucja została napisana przez elity prawnicze, a potem przedstawiona obywatelom do akceptacji. Chcę, żeby było odwrotnie – by ludzie podyktowali prawnikom co ma się znaleźć w konstytucji – powiedział prezydent.

za: onet.pl