REKLAMA / Advertisement

Reklama / Advertisement

Prezydent podpisał ważną ustawę! W końcu ludzie nie będą trafiali do więzienia za obronę swojej własności

340

Ta ustawa była dawno oczekiwana, ponieważ prawo w tym względzie stało po stronie bandytów.

Zmiana dotyczy zapisów w Kodeksie karnym. Pojawił się w nim nowy przepis mający zapewnić poszerzoną ochronę tym osobom, które odpierając bezpośredni zamach w warunkach naruszenia „miru domowego”, dopuściły się przekroczenia granic obrony koniecznej. Nastąpiło więc rozszerzenia w kodeksie karnym pojęcia obrona konieczna.

Reklama / Advertisement

W związku z tą zmianą, nie będą już karane osoby, które będą broniły swojego majątku. Teraz jeżeli nastąpi ze strony bandyty wdarcie się do mieszkania, lokalu, domu albo przylegającego do nich ogrodzonego terenu, będzie można bronić swojej własności w ramach obrony koniecznej.

Jednak, jak czytamy w wyjaśnieniu na stronie Prezydent.pl:
Instytucja ta nie będzie miała zastosowania w sytuacji, w której przekroczenie granic obrony koniecznej byłoby rażące, np. gdy sposób obrony czy też użyte w tym celu środki byłyby oczywiście niewspółmierne do zagrożenia wynikającego z zachowania napastnika.

Zdaniem ustawodawcy, osoba podejmująca obronę nie powinna podlegać karze, nawet w sytuacji przekroczenia granic obrony. Jeżeli jednak przekroczenie granic obrony koniecznej miałoby charakter rażący, osoba, której zarzucono przekroczenie granic obrony koniecznej, będzie mogła skorzystać z instytucji niepodlegania karze przewidzianej w art. 25 § 3 Kodeksu karnego, tj. wówczas, gdy rażące przekroczenie granic nastąpiło pod wpływem strachu lub wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami. Dodatkowo, nawet pomimo rażącego przekroczenia granic obrony koniecznej, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Taka zmiana w prawie jest bardzo ważna. Dotychczas bowiem bandyci byli w sytuacji uprzywilejowanej, bowiem prawo karało osoby, które podczas obrony swojej własności przed napastnikami, używali wobec nich siły. Głośne medialnie były sprawy w których sąd skazywał na lata więzienia osoby, które dopuściły się “przekroczenia granic obrony koniecznej”.

Reklama / Advertisement

fot. Krzysztof Sitkowski/KPRP
Żródło: Prezydent.pl

Dziennik Narodowy poleca