REKLAMA / Advertisement

Reklama / Advertisement

Prezydencki minister o decyzji SN: “Nie ma żadnego zawieszenia stosowania przepisów ustawy”.

359

Wiceszef Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha powiedział na dzisiejszym briefingu prasowym, że Sąd Najwyższy nie ma prawa “zawieszania stosowania przepisów ustawy”. Współpracownik Andrzeja Dudy dodał, że decyzja SN o zawieszeniu przepisów ustawy o nim samym “nie odpowiada polskiemu prawu”.

Wczoraj Sąd Najwyższy zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości UE przedstawiając mu pięć pytań prejudycjalnych, które dotyczą niezależności sądów oraz dyskryminacji ze względu na wiek. Ponadto, SN zdecydował się zawiesić trzy przepisy ustawy dotyczącej przechodzenia w stan spoczynku sędziów po 65. roku życia.

– W moim przekonaniu jeśli chodzi o komunikaty SN (postanowienie) jest działaniem podejmowanym w celu obejścia prawa, ale bez podania i wskazania podstawy prawnej, która w polskim systemie prawnym nie występuje – powiedział Paweł Mucha.

Reklama / Advertisement

– Na podstawie przepisu, który jest przepisem kodeksu postępowania cywilnego ustawy z roku 1994 r. – takiego przepisu, który stanowi podstawę zabezpieczenia, próbuje się wyprowadzać tego rodzaju argumentację, która jest zupełnie niewłaściwa dla kwestii związanych z zadawanymi w trybie pytań prejudycjalnych dla TSUE kwestiami – komentował.

Według prezydenckiego ministra, Sąd Najwyższy nie mógł podjąć w/w decyzji na podstawie kodeksu postępowania cywilnego i artykułu 755:

Nie ma w polskim systemie prawnym żadnego zawieszenia stosowania przepisów ustawy, a przywołane – w treści postanowienia SN, w wypowiedziach przedstawicieli SN i także w komunikatach prasowych – przepisy nie dają tego rodzaju podstawy, żebyśmy mogli mówić o jakimkolwiek zawieszeniu stosowania przepisów – zaznaczył wiceszef Kancelarii Prezydenta.

Reklama / Advertisement

Z kolei Sąd Najwyższy powołuje się właśnie na art. 755 kodeksu postępowania cywilnego, zdaniem tej instytucji jest to “zgodne z orzecznictwem TSUE”. Artykuł 755 dotyczy “innych wypadków zabezpieczenia” i podaje “jeżeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych dla zabezpieczenia roszczeń pieniężnych”.

za: polsatnews.pl

Reklama / Advertisement